Öppna gränssnitt på esbo.fi

Via det öppna Rest-gränssnittet kan du söka nyheter, evenemang, projekt, e-tjänster, kungörelser och enskilda webbsidor på esbo.fi.

Gränssnittet i Rest följer oData-protokollet. Därför är gränssnitten och innehållen standardiserade och i synnerhet är det lättare att hitta gränssnitten. Data kan filtreras och utvidgas på ett standardiserat sätt i data som redan har returnerats.

Du kan söka data på esbo.fi, endera på hela webbplatsen eller en viss navigeringsnivå eller enligt någon klassificering som webbplatsen använder.  Gränssnittet täcker alla tre språkversionerna av esbo.fi (finska, svenska, engelska). Sökningen kan begränsas till en viss typ av innehåll. Sökparametrarna beskrivs noggrannare i bilagan nedan.

Data på gränssnitten är som förval Atom-formaterad xml. Data kan också hämtas i formaten JSON (med parametern $format=json) eller JSONP (med parametern $callback=funktionnimi). Materialets teckenuppsättning är utf-8.

Gränssnittet returnerar innehållens basuppgifter.  För alla innehåll av olika typ returneras alltid samma uppgifter. För en händelse finns emellertid alltid värden till uppgifterna EventStartDate och EventEndDate, som alltid är tomma i andra innehållstyper.

Tjänstens information

Kräver ingen identifiering.
Den riktar sig framförall till
- tillämpare av data, utvecklare av tillämpningar
- alla som är intresserade av de möjligheter som öppna data erbjuder.
Din användning registreras inte i ett personregister, därför finns det ingen registerbeskrivning över tjänsten.
Licens för datamaterial, Creative Commons 4.0

Annat på Esbo.fi

Öppna data

Esbos stad publicerar öppna datapå Helsinki Region Infoshare (HRI) -portal.