Rådgivningens tidsbokning

På den här webbtjänsten kan du kontrollera bokade tider hos mödra- och barnrådgivningen för dig eller barnet, boka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 1 års ålder, boka, flytta eller avboka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 2, 3, 5 och 6 års ålder.

På den här webbtjänsten kan du

  • kontrollera bokade tider hos mödra- och barnrådgivningen för dig eller barnet
  • boka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 1 års ålder
  • boka, flytta eller avboka en tid regelbunden hälsokontroll vid 1.5 års ålder. Månaden före barnets födelsemånad får ni via posten tillsänt förhandsmaterialet för hälsogranskningen. Med hjälp av materialet kan ni bekanta er med och förbereda er för granskningens teman.
  • boka, flytta eller avboka en tid för regelbunden hälsokontroll vid 2, 3, 5 och 6 års ålder. Tidsbokningen är öppen en månad före och en månad efter den månad då barnet fyller år, det vill säga i sammanlagt tre månader.
  • boka tid för influensavaccination.

Du kan också boka tid per telefon 09 816 228 00 vardagar kl. 8.30–14.30. Kontakta telefontjänsten

  • om du inte kommer åt att boka en tid för barnet på webbtjänsten
  • om du behöver en förlängd mottagningstid
  • om du behöver betjäning på ett annat språk än finska eller svenska.
  • om det är första gången du besöker en mödra- och barnrådgivning i Esbo.

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med dina bankkoder.

Mer information om Medborgarnas identifierings- och betalningstjänst

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

För mobilidentifikationen tar operatorn ut avgift enligt sin prislista.

Medborgarens identifierings- och betalningstjänst upprätthålls av Statskontoret.

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten stöds av följande webbläsare: Internet Explorer 7+, Chrome 35+, Mozilla Firefox 28+

Funktionen av e-tjänster garanteras inte för alla mobila apparater, till exempel mobiltelefoner eller surfplattor. Sådana apparater öppnar/visar inte nödvändigtvis webbsidorna korrekt.


Support för hälsovårdens e-tjänster

I tekniska frågor (problem med inloggning, felmeddelanden osv.) kan du kontakta supporten per e-post yhteispalvelu@espoo.fi eller per telefon 09 816 34300.

Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16.00.

Du kan också ge respons via responssystemet.