Tidsbokning för barnhabilitering

På webbtjänsten kan du kontrollera tider för dina barn under 14 år hos talterapeuten, ergoterapeuten eller psykologen och fylla i webbformuläret för förhandsuppgifter när ditt under 14 år gamla barn har en bokad tid och du fått ett sms om webbformuläret. Med samma inloggning kommer du också till Hälsomappen och Beställning av gratis sjukvårdsartiklar.

På webbtjänsten kan du

  • kontrollera tider för dina barn under 14 år hos talterapeuten, ergoterapeuten eller psykologen
  • fylla i webbformuläret för förhandsuppgifter när ditt under 14 år gamla barn har en bokad tid och du fått ett sms om webbformuläret

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med dina bankkoder.

Mer information om Medborgarnas identifierings- och betalningstjänst

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

För mobilidentifikationen tar operatorn ut avgift enligt sin prislista.

Medborgarens identifierings- och betalningstjänst upprätthålls av Statskontoret.

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten stöds av följande webbläsare: Internet Explorer 7+, Chrome 35+, Mozilla Firefox 28+


Support för hälsovårdens e-tjänster

I tekniska frågor (problem med inloggning, felmeddelanden osv.) kan du kontakta supporten per e-post yhteispalvelu@espoo.fi eller per telefon 09 816 34300.

Vi betjänar vardagar kl. 8–16.

Du kan också ge respons via responssystemet.