Tidsbokning på hälsostationen

Du kan avboka eller kontrollera din tid, boka tid för jourmottagning, vaccinering (också influensavaccinering) eller kontrollbesök. Med samma inloggning kommer du också till Hälsomappen och Beställning av gratis sjukvårdsartiklar.

På hälsostationens tidsbokning kan du

  • kontrollera och avboka en mottagningstid för dig eller för dina barn under 14 år hos läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.
  • boka tid samma dag hos jourhavande sjukskötaren om du har förkylning, magsjuka, hudsymtom eller små skador eller om du behöver ett sjukintyg.
  • boka tid hos hälsovårdare eller sjukskötare för vaccinationer eller medicininjektioner. Tiden är avsedd för vaccinering. Boka särskild tid för varje person som ska vaccineras. Hälsostationen har endast de vanliga vaccinerna, annars ska du hämta vaccinet med dig till hälsostationen. Om du behöver en vaccineringsplan, boka tid per telefon.
  • boka tid för en influensavaccinering.
  • boka tid till borttagning av stygn. Boka tid enligt rådet du fått eller senast några dagar efter det.

För att du ska kunna kontrollera och avboka tider för dina barn under 14 år ska vi ha korrekta uppgifter om barnets vårdnadshavare i vårt patientregister. Du kan kontrollera att uppgifterna om ditt barns vårdnadshavare är korrekta vid ett besök på mottagningen eller per telefon hos hälsostationens tidsbokning.

Tillsvidare kan du inte boka tid på webbtjänsten till fotterapeutens mottagning.

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Suomi.fi-identifikationär den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-identifikation.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

mobiilivarmenne.fi (på finska)

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarna och enheterna. Funktionalitet kan inte garanteras för alla enheter, såsom mobiltelefoner eller datorplattor.

Webbläsare som stöds: Internet Explorer 9, Chrome 47, Firefox 38, Safari 9 eller de senaste versionerna av dessa

Enheter som stöds: Enheter med Android 4.3, iOS 8.3 och Windows 8.1 eller de senaste versionerna av dessa.


Support för hälsovårdens e-tjänster

I tekniska frågor (problem med inloggning, felmeddelanden osv.) kan du kontakta supporten per e-post yhteispalvelu@espoo.fi eller per telefon 09 816 34300.

Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16.00.

Du kan också ge respons via responssystemet.