Webbformulär för beställning av gratis sjukvårdsartiklar

På webbtjänsten kan du kan beställa gratis sjukvårdsartiklar som du ordinerats av en läkare i stadens tjänst.

För att du ska kunna använda e-tjänsten kontrollera att din webbläsare tillåter popup-fönster och JavaScript. Anvisningar hur man kan tillåta JavaScript finns här.

På webbtjänsten kan du kan beställa gratis sjukvårdsartiklar som du ordinerats av en läkare i stadens tjänst.

Du kan till exempel beställa stomi- och diabeteshjälpmedel. Du kan INTE beställa inkontingensprodukter på webbformuläret.

Du kan också beställa för dina barn under 14 år och för andra personer på vars vägnar du har rätt att använda e-tjänsten.

Du får ett meddelandet till Hälsomappen när din beställning är behandlat.  

Behövs det mer information skickar vårdpersonalen ett meddelandet till din Hälsomappen.

Uppgifterna som du skriver i formuläret fogas till patientjournalen för den person vars namn visas i webbformuläret under "Person som valts" och "Personuppgifter". Uppgifterna i formuläret överförs till det nationella patientdataarkivet av vårdpersonalen.

Leveranstiden är cirka 2 veckor.

Utdelning av gratis sjukvårdsartiklar

Du kan nu beställa vårdartiklarna till posten, en paketautomat eller särskilda utdelningsplatser. Utdelningsplatserna har ökat betydligt till flera tiotal runtom i Esbo. Du kan också hämta vårdartiklarna utanför Esbo. Se din närmaste post verksamhetsställe eller en paketautomat här.

Med samma inloggning kommer du också till Tidsbokning och Hälsomappen.

Fungerar webbformulären inte får du servicen per telefon på tfn 09 816 42458. Vi betjänar dig personligen vardagar kl. 9–12.

Tjänsten art

För att använda tjänsten måste du identifiera dig med dina bankkoder.

Mer information om Medborgarnas identifierings- och betalningstjänst

Du kan också logga in med hjälp av din mobiltelefon om du har ett abonnemang hos Elisa, Sonera eller DNA och du kopplat en mobilidentifikationstjänst till din telefon.

För mobilidentifikationen tar operatorn ut avgift enligt sin prislista.

Medborgarens identifierings- och betalningstjänst upprätthålls av Statskontoret.

Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar.

Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan: Att sköta någon annans ärenden inom hälsovårdens e-tjänster.

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.

Mer om webbtjänsten

Tjänsten stöds av följande webbläsare: Internet Explorer 7+, Chrome 35+, Mozilla Firefox 28+

Webbläsare som stöds delvis:

  • Safari
  • Opera


Upplysningar

I tekniska frågor (t.ex. problem att logga in, felmeddelanden) kan du lämna respons på den här länken

till sotet.sahkoinenasiointi@
espoo.fi

eller på tfn 043 826 9082.