Praktikant och studerande

Esbo stad erbjuder dig möjligheter till praktik och arbetslivsorientering inom ramen för dina studier. Du kan också göra arbetsprövning i Esbo stad. Praktikens längd och lön är beroende av ditt studieområde.

Praktikplatser hittar du bland annat i  Lediga jobb, Aarresaari och Jobstep.  Du kan också vara  i kontakt med enheten, som du är intresserad av.

För att göra en arbetsprövning I Esbo stad krävs att du registrerad hos arbetskraftsbyrån som arbetslös arbetssökande eller har yrkesinriktad rehabilitering.

Frågor om praktikplatser

Om du har frågor om praktikplatser kan du vara i kontakt med följande personer via email (fornamn.efternamn@espoo.fi )

KONSERNSTABEN
Personalplaneringschef Jere Kunnas

BILDNINGSSEKTORN
Specialplanerare Riina Blom

KONCERNTJÄNSTER
Personalexpert Tuija Kern

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

Sysselsättningstjänster: expert Sanna Lindholm
Vuxensocialarbete, invandrartjänster, ekonomi- och skuldrådgivning: stf. expert Kaisa Saarinen
Barnskydd: expert Anu Rämö (universitetsstuderande) och Maisa Pirkkanen (yrkeshögskolestuderande)
Rådgivningsbyråer, skol- och studerandehälsovård: hälsovårdsexpert Elina Palojärvi
Barnfamiljers familjearbete: ledande familjehandledare Irene Pudassalo-Thurman
Barnfamiljers hemservice: ledande familjehandledare Ulla Anttila
Handikappservice: sjukskötare Pia Lappalainen
Familjerådgivning, terapitjänster för barn: chef Anitta Rauvala

Mentalvård och missbruksvård: expert Marja Vuorinen
Munhälsovård: avdelningsskötare Ulla Anteroinen
Verksamhet på hälsovårdsstationer: expert Kirsti Mattsson
Öppen fysioterapi: stf. avdelningsskötare Katri Lagerblom 
Esbo sjukhus, hemvård och långvård: rekryteringsassistent Sirpa Suutala-Similä

Läkare:
Esbovikens hälsostation: biträdande överläkare Pia Hakio
Stensvik hälsostation: biträdande överläkare Sanna Mustonen
Mattby-Bolarskogs hälsostationer: biträdande överläkare Elina Nohrström
Hagalund hälsostation: överläkare Olli Huuskonen
Alberga hälsostation: överläkare Tuomo Lehtovuori
Esbo centrums hälsostation Samaria: biträdande överläkare Paula Pallasaho
Kalajärvi hälsostation: biträdande överläkare Jaana Lahtonen
Esbo sjukhus: överläkare Maritta Hyvärinen
Läkarvikariat: rekryteringsexpert Ari Tolvanen,  046-877 3179

TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN
Du hittar Esbo stads öppna praktik- och sommararbetsplatser från "Lediga jobb i Esbo". Du kan också vara i kontakt med:

Esbo lokaler-affärsverk
Arja Hyppänen (fastighetsskötsel)
Reijo Yrjölä (byggnadstekniska tjänster)
Antti Mäntynen (fastighetskontrollen)
siivous@espoo.fi (städservice)
Sami Hotanen (reception- och säkerhetstjänster)
Stadsteknikcentralen
Gat- och grönområdes skötsel och underhåll, skogs- och naturskötsel, infra planering och byggning samt alla de  utvecklingsuppgifter, som stöder dessa. Lämna din ansökan i "Lediga jobb i Esbo"  > Praktik> Teknisen ja viheralan harjoittelijatehtäviä (annonsen är på finska)
Lantmäteritjänster: Kimmo Marjanen (terrängmätningar) eller Mirja Metsälä (kartproduktion)                       
Miljöcentralen
Tarja Söderman (miljö- och naturskydd)
Riitta Pulkkinen (Naturens hus Villa Elfvik)
Stadsplaneringscentralen
Ossi Keränen (stadsplan)
Essi Leino (generalplan)
Markku Antinoja (trafikplanering)
Päivi Ahlroos (tjänster och utveckling)
Byggnadstillsynscentralen
Solja Mäkelä (stadsbildsenheten)
Kari Pajanne (tekniska enheten)
Tomttjänster:  Hilkka Julkunen
Bostadsprogrammering och -tjänster: Anne Savolainen
Övriga praktikplatser i tekniska sektorn:  Sanna Haavisto