Rådgivning för att grunda ett företag

I Esbo har rådgivningen för nya och utvecklande företag centraliserats till FöretagsEsbo i Otnäs. Rådgivningen är konfidentiell och gratis.

Företagsrådgivarna i FöretagsEsbo hjälper dem som vill grunda ett företag med att utveckla företagsidén, planera affärsverksamheten och med det praktiska i att grunda ett företag. Etablerade företag stöds och handleds i både problemsituationer och i att förnya affärsverksamheten samt i tillväxtorientering och internationalisering.

Företagsrådgivning fås även på svenska, engelska och tyska. I invandrarfrågor samarbetar FöretagsEsbo med regionens andra nyföretagarcentrum. 

FöretagsEsbo

INNOPOLI 1, Teknikvägen 12, 02150 Esbo
+358 46 870 1140
info@yritysespoo.fi

Miljörådgivning för små och medelstora företag

Ekokompassen erbjuder skräddarsydd rådgivning i miljöfrågor. Målet är att stärka företagens beredskap att förbättra hanteringen av miljöfrågor och den ekologiska effektiviteten.

Ekokompassen