Rådgivning för att grunda ett företag

I Esbo har rådgivningen för nya och utvecklande företag centraliserats till FöretagsEsbo i Otnäs. Rådgivningen är konfidentiell och gratis.

Företagsrådgivarna i FöretagsEsbo hjälper dem som vill grunda ett företag med att utveckla företagsidén, planera affärsverksamheten och med det praktiska i att grunda ett företag. Etablerade företag stöds och handleds i både problemsituationer och i att förnya affärsverksamheten samt i tillväxtorientering och internationalisering.

Företagsrådgivning fås även på svenska, engelska och tyska. I invandrarfrågor samarbetar FöretagsEsbo med regionens andra nyföretagarcentrum. 

FöretagsEsbo

INNOPOLI 1, Teknikvägen 12, 02150 Esbo
+358 46 870 1140
info@yritysespoo.fi

Utvecklingstjänster för tillväxtorienterade företag

Spinno Enterprise Center är en företagskuvös för teknologi- och kunskapscentrerade startup-företag som sikar på snabb tillväxt. Centret försöker utveckla internationellt framgångsrika tillväxtföretag från de mest lovande företagsidéerna. Spinno betjänar personer och team som planerar att grunda företag och företag i inledningsskedet, vilka har en innovativ affärsidé och en skalbar företagsmodell.

Spinno erbjuder med hjälp av sina utvecklingsprogram, utbildningar och verktyg hjälp för företagare att konkretisera sina affärsverksamhetsmöjligheter och hjälp med att planera och ansöka finansiering, starta företaget och bygga nätverk. Spinno har ett brett samarbetsnätverk.

Spinno är en del av yrkeshögskolan Laureas entreprenörskaps- och innovationstjänster (Laurea Startup). Esbo stad är en av Spinnos finansiärer.

Spinno

INNOPOLI 1, Teknikvägen 12, 02150 Esbo
info@spinno.fi

Miljörådgivning för små och medelstora företag

Ekokompassen erbjuder skräddarsydd rådgivning i miljöfrågor. Målet är att stärka företagens beredskap att förbättra hanteringen av miljöfrågor och den ekologiska effektiviteten.

Ekokompassen