Underleverantörsjobb

Finns det jobb som behöver göras? Behöver ditt företag tillfällig eller stadigvarande arbetskraft?

Vid Sökö arbetscentral utför vi som underleverantörer olika slag av packnings-, sorterings-, monterings- och demonteringsarbeten samt olika slag av assisterande uppgifter, såsom postning.

Vi är kända för att vi håller tidtabellerna och kvaliteten på vårt arbete är högt och detta är vi stolta över. Våra priser är mycket rimliga och avtalas alltid enligt hur krävande och arbetsam uppgiften är.

Vårt mål är inte att gå på vinst utan att erbjuda motiverande arbete för våra klienter som arbetar inom arbetsverksamheten.

Ta kontakt, så kan vi avtala om en lösning som passar ditt företag.