Ekonomiskt stöd

Lönesubvention

Lönesubvention kan betalas ut till en arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetssökande till ett anställningsförhållande. Detta kan märkbart minska på anställningskostnaderna för en ny arbetstagare. En arbetstagare som anställs med lönesubvention ska få lön enligt kollektivavtalet, eller i de fall då ett kollektivavtal inte finns, en konventionell och rimlig lön för arbetet.

Vill du erbjuda en lönesubventionerad arbetsplats?

Om du som arbetsgivare vill erbjuda en lönesubventionerad arbetsplats och rekrytera en anställd som har rätt till lönesubvention, kontakta arbets- och näringsbyrån. Lönesubventionen bygger på den arbetslösa arbetssökandens behov. Den är en prövningsbaserad förmån och arbets- och näringsbyrån fattar beslut om att den ska beviljas, hur stor den ska vara och hur länge den ska pågå.

Letar du efter arbetstagare?

Om du vill hitta arbetstagare med rätt till lönesubvention kan du också kontakta arbetstränaren vid Esbo stads sysselsättningstjänster. Personer med utbildning i olika branscher, från praktiskt inriktade arbetare till högt utbildade experter söker jobb via oss. Då du rekryterar en anställd via oss hjälper vi också till med de administrativa uppgifterna kring lönesubvention.

Esbotillägg för sysselsättning

Esbotillägget för sysselsättning är ett stöd som hjälper arbetslösa arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Stödet beviljas enligt prövning.

Esbo stad kan bevilja Esbotillägget för sysselsättning till

 • föreningar, organisationer och stiftelser som är registrerade i Esbo
 • sysselsättningsprojekt som verkar i Esbo och sysselsätter inom tredje sektorn eller vidareplacerar på den öppna arbetsmarknaden
 • sociala företag som verkar i huvudstadsregionen
 • företag som anställer arbetslösa arbetssökande som bor i Esbo
 • en nationell organisation eller en organisation som är registrerad på en annan ort, men som har verksamhet i Esbo eller vars verksamhet tydligt gynnar Esbobor.

Esbotillägget beviljas inte till offentliga samfund så som församlingar.

Allmänna förutsättningar för beviljande av Esbotillägget

 • Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande som bor i Esbo i ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning.
 • Arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention för minst samma tidsperiod.
 • Arbetstiden ska vara minst 80 procent av heltid.
 • Personen som sysselsätts ska få lön enligt kollektivavtalet, eller i de fall då ett kollektivavtal inte finns, gängse och rimlig lön för ifrågavarande arbete.

Villkoren för Esbotillägget ändrades 1.1.2016.

Esbotillägget till företag och sociala företag

 • 500 € per månad.
 • Esbotillägget betalas högst under tolv månader, dock högst för tiden för lönesubventionen.
 • Stödet beviljas för att sysselsätta en arbetslös arbetssökande från Esbo.
 • Lönesubventionen och Esbotillägget tillsammans får inte överskrida de totala kostnaderna som anställningen ger upphov till. Om stödet beviljats som stöd av mindre betydelse enligt de minimis-förordningen eller enligt gruppundantagsförordningen, får stöden tillsammans inte överskrida 50 % av lönekostnaderna.

Esbotillägget till föreningar, organisationer, stiftelser och sysselsättningsprojekt

 • 350 € per månad.
 • Esbotillägget betalas högst under tolv månader, dock högst för tiden för lönesubventionen.
 • Lönesubventionen och Esbotillägget tillsammans får inte överskrida de totala kostnaderna som anställningen ger upphov till.
 • Stödet beviljas för att sysselsätta en arbetslös arbetssökande från Esbo som är
  • under 25 år gammal och har yrkesutbildning och som har varit arbetslös i över 6 månader i sträck
  • över 25 år gammal och som har fått arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar
  • partiellt arbetsför och som har en skada eller en sjukdom som orsakar bestående nedsättning av arbetsförmågan i den uppgift som erbjuds.

Att ansöka om Esbotillägget för sysselsättning

Esbotillägget för sysselsättning ska ansökas skriftligt. Till ansökan ska bifogas arbets- och näringsbyråns beslut om beviljande av lönesubvention samt en kopia av arbetsavtalet med den person som ska sysselsättas. Stödet beviljas av chefen för sysselsättningstjänsterna. Arbetsgivaren får ett skriftligt meddelande om beslutet.

Ansökan om esbotillägget för sysselsättning (pdf, 35 Kt)