Esbotillägg för sysselsättning

 Esbotillägget för sysselsättning är avsett för att subventionera jobb på övergångsarbetsmarknaden. Syftet är att främja sysselsättning inom tredje sektorn samt vidareplacering av arbetstagarna på den öppna arbetsmarknaden enligt arbetsministeriets och Esbo stads anvisningar.

Esbo stad kan bevilja Esbotillägg för sysselsättning till

  • föreningar, organisationer eller stiftelser registrerade i Esbo
  • sysselsättningsprojekt som verkar i Esbo och anställer i tredje sektorn eller vidareplacerar på den öppna arbetsmarknaden
  • sociala företag som verkar i huvudstadsregionen

Arbetsgivaren ska ta en långtidsarbetslös Esbobo i ett anställningsförhållande eller till läroavtalsutbildning och arbets- och näringsbyrån ska ha beviljat lönesubvention.

Esbotillägget för sysselsättning kan också beviljas en nationell organisation eller en organisation som är registrerad på annan ort, men som har verksamhet i Esbo eller vars verksamhet gynnar Esboborna. (Stödet beviljas inte offentliga samfund såsom församlingar.)

Esbotillägget för sysselsättning är 300 euro per månad. Stödet beviljas i högst två år och det betalas huvudsakligen i fyra avbetalningsposter efter att anställningen påbörjats.

Att ansöka om Esbotillägg för sysselsättning

Ansökan om Esbotillägget för sysselsättning görs via arbets- och näringsbyrån i god tid före anställningsförhållandet inleds. Ansökningsblankett fås från Esbos arbets- och näringsbyrå. Den ifyllda blanketten lämnas till arbets- och näringsbyrån. På arbets- och näringsbyrån bifogas beslutet om lönesubvention till ansökningen, och därefter skickas ansökan med bilagor till Esbos servicecenter för arbetskraft.  Den som ansöker om stöd är skyldig att på begäran lämna in ytterligare utredningar.

Arbetsgivaren får ett skriftligt meddelande om beslutet. Stödet utbetalas efter att anställningen har påbörjats.

Publicerad 18.1.2012 kl. 13.09 , uppdaterad 24.6.2014 kl. 11.10

Ämne:
  • Jobb