Kultur och idrott

Skärgårdstrafiken i Esbo börjar redan nu i maj. Under de första veckosluten, 28.-29.5 och 4.-5.6, åker Norsö IV till Stora Kalvholmen. Från och med lördagen 11.6 är alla båtar i bruk.
Esbo stadsmuseums nya utställning Här hör jag hemma – Glims fem sekler berättar om Glims hemman som under århundradenas gång gav sina invånare ett hem, en utkomst och trygghet. Till hemmanets invånare hörde utöver husbondens familj ofta släktingar och ett stort antal tjänstefolk. I utställningen kan besökarna bekanta sig med Glims invånares livshistorier och se hur flera av historiens stora händelser påverkade livet på hemmanet i Esbo.

Nyheter

RSS
  • Vems fordon vinner? Esbo eller Grankullas? Eller kanske Hollands vice ambassadör? Den lekfulla tävlingen går av stapeln fredagen den 26 augusti kl. 15. Starten är i Grankulla och målet vid Esbo kulturcentrum i Hagalund, där familjeevenemanget Upp till tramp som kretsar kring cyklar och andra fordon pågår till kl. 19.
  • Under sommaren 2016 görs en grundlig växtlighetsinventering på Glims gård och i dess omgivning. Arbetets syfte är att kartlägga områdets växtbestånd, såväl vad gäller vilda växter som kulturväxter, samt att identifiera områdets landskapsmässiga betydelse och objekt som bör skyddas.
  • Esbo stadsmuseums stora egentliga grimnät i bomull konserverades våren 2016, som ett lärdomsprov vid yrkeshögskolan Metropolia inom utbildningsprogrammet för textilkonservering. Utgående från initialerna på nätstickan var det möjligt att fastställa att det egentliga grimnätet hade tillhört Arvid Nyholm, som bodde på ön Pentala och var yrkesfiskare i början av 1900-talet.

Händelser

RSS
  • Kehrääjien kilta ry visar hur man bearbetar och spinner lin.
    Grupper bör förhandsanmäla sig.
  • Filmfestivalen Espoo Ciné bjuder under festivalens gång åter på föreställningar av animationsfilmer för dagisbarn. Närmare uppgifter om filmerna och resten av programmet hittar du på espoocine.fi
  • Filmfestivalen Espoo Ciné bjuder under festivalens gång åter på föreställningar av animationsfilmer för dagisbarn. Närmare uppgifter om filmerna och resten av programmet hittar du på espoocine.fi