Kultur och idrott

Skärgårdstrafiken i Esbo börjar redan nu i maj. Under de första veckosluten, 28.-29.5 och 4.-5.6, åker Norsö IV till Stora Kalvholmen. Från och med lördagen 11.6 är alla båtar i bruk.
Esbo stadsmuseums nya utställning Här hör jag hemma – Glims fem sekler berättar om Glims hemman som under århundradenas gång gav sina invånare ett hem, en utkomst och trygghet. Till hemmanets invånare hörde utöver husbondens familj ofta släktingar och ett stort antal tjänstefolk. I utställningen kan besökarna bekanta sig med Glims invånares livshistorier och se hur flera av historiens stora händelser påverkade livet på hemmanet i Esbo.

Nyheter

RSS
  • Esbo stadsmuseums stora egentliga grimnät i bomull konserverades våren 2016, som ett lärdomsprov vid yrkeshögskolan Metropolia inom utbildningsprogrammet för textilkonservering. Utgående från initialerna på nätstickan var det möjligt att fastställa att det egentliga grimnätet hade tillhört Arvid Nyholm, som bodde på ön Pentala och var yrkesfiskare i början av 1900-talet.
  • Kulturaktörerna i Esbo erbjuder barn i dagisåldern och skoleleverna högkvalitativa upplevelser av många slag under skoldagen. Höstens kulturutbud publiceras i tre broschyrer.
  • Anmälningstiderna till höstens motionskurser under den första anmälningsveckan 16–19.8.2016 områdesvis på tfn 09 8166 0800 och på webben.

Händelser

RSS