Kultur och idrott

Skärgårdstrafiken i Esbo börjar redan nu i maj. Under de första veckosluten, 28.-29.5 och 4.-5.6, åker Norsö IV till Stora Kalvholmen. Från och med lördagen 11.6 är alla båtar i bruk.
Esbo stadsmuseums nya utställning Här hör jag hemma – Glims fem sekler berättar om Glims hemman som under århundradenas gång gav sina invånare ett hem, en utkomst och trygghet. Till hemmanets invånare hörde utöver husbondens familj ofta släktingar och ett stort antal tjänstefolk. I utställningen kan besökarna bekanta sig med Glims invånares livshistorier och se hur flera av historiens stora händelser påverkade livet på hemmanet i Esbo.

Nyheter

RSS
  • Kulturaktörerna i Esbo erbjuder barn i dagisåldern och skoleleverna högkvalitativa upplevelser av många slag under skoldagen. Höstens kulturutbud publiceras i tre broschyrer.
  • Anmälningstiderna till höstens motionskurser under den första anmälningsveckan 16–19.8.2016 områdesvis på tfn 09 8166 0800 och på webben.
  • Från slutet av maj till slutet av augusti fungerar 4H:s husdjursgård på Glims. Man kan komma och titta på djuren utan inträdesbiljett. Huvudstadsregionens 4H-föreningar upprätthåller husdjursgården och ordnar läger- och klubbverksamhet.Mellan den 1.6 och den 11.8 är det öppet hus på Glims 4H-husdjursgård på onsdagar och torsdagar kl. 15.30-16.30. Vid dessa tillfällen har allmänheten möjlighet att i små grupper besöka djuren i deras inhägnad.

Händelser

RSS