Bibliotek

palvelu - Natalia.jpg
Natalia jobbar på Sello:

Biblioteket är som världen i ett miniatyrformat.

Vi accepterar olikheter och just därför trivs jag här. 

  

  
Esbo stadsbibliotek hör till huvudstadsregionens HelMet-biblioteksnätverk tillsammans med Helsingfors, Grankulla och Vanda. HelMet är en förkortning av orden Helsinki Metropolitan Area Libraries.

Helmet-bibliotekets webbplats får du all nödvändig information gällande bibliotekets tjänster och evenemang.

På HelMet.fi-sidans övre kant finns en sökruta där du kan söka material ur biblioteksdatabasen. Du kan söka material, göra reservationer, förnya lån och uppdatera dina egna uppgifter.

Besök biblioteket: vi bjuder på trivsel, stimulans och visdom!


Helmet.fi

Helmet-bibliotekens verksamhet

Nu kan du också följa med vår svenska bibbaverksamhet på Facebook.

Berätta vad du tycker om Esbo stadsbiblioteks samlingar 1.12.2015
Delta i vår undersökning och berätta hur du ser på ditt eget biblioteks samlingar. Vi vill veta hur bra vi betjänar just dig.

Finns de böcker, filmer eller den musik du söker på ditt eget bibliotek? Finns det något att låna just för dig på bibban? Svara och påverka!

Nyheter

RSS
Publicerad 1.6.2012 kl. 10.37 , uppdaterad 25.7.2016 kl. 14.10

Ämne:
  • Bibliotek