Bibliotek

palvelu - Natalia.jpg
Natalia jobbar på Sello:

Biblioteket är som världen i ett miniatyrformat.

Vi accepterar olikheter och just därför trivs jag här. 

  

  Esbo stadsbibliotek hör till huvudstadsregionens HelMet-biblioteksnätverk tillsammans med Helsingfors, Grankulla och Vanda. HelMet är en förkortning av orden Helsinki Metropolitan Area Libraries.

Helmet-bibliotekets webbplats får du all nödvändig information gällande bibliotekets tjänster och evenemang.

På HelMet.fi-sidans övre kant finns en sökruta där du kan söka material ur biblioteksdatabasen. Du kan söka material, göra reservationer, förnya lån och uppdatera dina egna uppgifter.

Besök biblioteket: vi bjuder på trivsel, stimulans och visdom!

 

Helmet-bibliotekens verksamhet

Nu kan du också följa med vår svenska bibbaverksamhet på Facebook.