Motionslingor

Motionsslingor


Esbo har en omväxlande terräng med många motionsslingor. De är avsedda för joggning och motion. En del av motionsslingorna är ägnade åt muskelstärkande träning.  Under vintern går det skidspår längs flera av motionsslingorna. Det är förbjudet att rasta hundar på motionsslingor märkta med en asterisk (*). (idrottsnämnden 13/5/2004)

Esboviken (2,1 km)
- närmaste parkeringsplats: idrottsparken/simhallen
Hanikka (2,5 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: motionsslingan har egen parkeringsplats
Gäddvik (0,8 km)
- motionsredskap längs stigen
Kalajärvi (1,5 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: motionsslingan har egen parkeringsplats
Karabacka (1,4 km)
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: Örngränden
Köklax (1,3 km) *
- motionsredskap längs stigen
Centralparken (4,3 km) *
- närmaste parkeringsplats: Vid Bolomarens slut
Kuntokihara (1,0 km) *
- motionsredskap längs stigen
- lämplig för rullstol
- närmaste parkeringsplats: Svalgränden/Alberga idrottspark
Dalsvik (1,4 km)
- närmaste parkeringsplats: idrottscentret
Ladusved (2,5 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: några parkeringsplatser i ändan av Linsveden
Alberga (5,4 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: idrottsparken/simhallen

Mattby (1,0 km)
- motionsredskap längs stigen
Oitans (4,4 km) *
- närmaste parkeringsplats: friluftsområdets parkeringsplatser
Olars (1,6 km) *
- motionsredskap längs stigen
- närmaste parkeringsplats: Olarsängsvägen/Oppibackavägen
Siikajärvi (1,5 km)
- närmaste parkeringsplats: parkeringsplatsen vid badstranden

Motionsslingorna är belysta till kl. 22.
Publicerad 2.3.2012 kl. 9.00 , uppdaterad 2.1.2014 kl. 11.59