På Glims gårdsmuseum görs en växtlighetsinventering under sommaren 2016 16.8.2016
Under sommaren 2016 görs en grundlig växtlighetsinventering på Glims gård och i dess omgivning. Arbetets syfte är att kartlägga områdets växtbestånd, såväl vad gäller vilda växter som kulturväxter, samt att identifiera områdets landskapsmässiga betydelse och objekt som bör skyddas.
Konservering av fisknät för Pentalas skärgårdsmuseum 30.6.2016
Esbo stadsmuseums stora egentliga grimnät i bomull konserverades våren 2016, som ett lärdomsprov vid yrkeshögskolan Metropolia inom utbildningsprogrammet för textilkonservering. Utgående från initialerna på nätstickan var det möjligt att fastställa att det egentliga grimnätet hade tillhört Arvid Nyholm, som bodde på ön Pentala och var yrkesfiskare i början av 1900-talet.

Nyheter

RSS

Evenemang

RSS
 • Esbodagen 27.8
  27.8.2016 kl. 8.00
  Under Esbodagen njuter vi av härliga evenemang från morgon till kväll. Inträdet är fritt till alla evenemang.
 • Sista lördagen i augusti firar vi som traditionen bjuder Esbodagen och då fylls hela staden av olika evenemang från morgon till kväll. I Sellosalen ordnas program för hela familjen kl. 10–14.
 • Allsång på Amfi
  27.8.2016 kl. 11.00
  Allsång för hela familjen på Esbo kulturcentrets utescen Amfi! Mari Kätkä (dragspel) ackompanjerar.
 • Lär dig om glasets magi och pröva din samarbetsförmåga! Hur var arbetet på glasfabriken? Vilken av arbetarna skulle du vara? En självständig rundtur som innehåller aktiverande uppgifter, som guiden ger instruktioner till i utställningen En tid av glas. Passar för alla åldrar, en vuxen med på rundturen.
 • Esbodagen: Klingande caféer
  27.8.2016 kl. 12.30
  Esbo barocks ensembler uppträder på Esbodagen
Publicerad 26.6.2015 kl. 12.35 , uppdaterad 1.4.2016 kl. 11.01