Konservering av fisknät för Pentalas skärgårdsmuseum 30.6.2016
Esbo stadsmuseums stora egentliga grimnät i bomull konserverades våren 2016, som ett lärdomsprov vid yrkeshögskolan Metropolia inom utbildningsprogrammet för textilkonservering. Utgående från initialerna på nätstickan var det möjligt att fastställa att det egentliga grimnätet hade tillhört Arvid Nyholm, som bodde på ön Pentala och var yrkesfiskare i början av 1900-talet.
Aaro Partanen är Årets brobyggare i Esbo 16.6.2016
Nämnden Svenska rum har valt Aaro Partanen, rektor vid Ruusutorpan koulu till Årets brobyggare 2016.

Nyheter

RSS
  • Kulturaktörerna i Esbo erbjuder barn i dagisåldern och skoleleverna högkvalitativa upplevelser av många slag under skoldagen. Höstens kulturutbud publiceras i tre broschyrer.

Evenemang

RSS
Publicerad 26.6.2015 kl. 12.35 , uppdaterad 1.4.2016 kl. 11.01