För lärare och fostrare

Kulturaktörer i Esbo erbjuder mångsidig kultur av god kvalitet för småbarn och skolelever. Barnen kan ta del av kulturutbudet under dagvårds- och skoldagen.

Det finns både avgiftsbelagda föreställningar, guidningar och verkstäder och mycket gratis program för barn och unga. Grundskoleleverna kan dessutom delta gratis i kultur- och motionsstigen KULPS! Det stöder lärarnas arbete och är en del av kultur- och motionspedagogiken för skolelever.

Kulturutbudet finns samlat i e-broschyrer

Kulturutbudet för våren 2017 publiceras i tre broschyrer: kultur för småbarn, grundskolelever och studerande på andra stadiet utgör egna helheter. Alla tre broschyrer publiceras som e-tidningar. Dessutom skickas programmet för småbarn till alla daghem i Esbo. Du känner igen objekten som ingår i kultur- och motionsstigen på loggan för KULPS!

Kulturvåren 2017 för barn i dagisåldern
Kulturvåren 2017 för barn i årskurs 1–6
Kulturvåren 2017 för barn i årskurs 7–9 och på andra stadiet

Arrangörerna ger ytterligare upplysningar om programmet.