Kaikukortti

Är du intresserad av kultur?

Kultur finns till för alla, oberoende av ekonomisk situation. Målet med verksamheten med Kaikukortti är att förbättra allas möjligheter att njuta av konst och kultur oberoende av ekonomisk ställning. Med kortet Kaikukortti kan du i Esbo besöka festivaler, konserter, teatrar eller museer avgiftsfritt.

För vem är Kaikukortti avsett?

Kaikukortti är avsett för kunder hos aktörer som är med i nätverket för Kaikukortti inom social- och hälsovården i Esbo och som upplever att de befinner sig i en ekonomiskt trängd situation. Kaikukortti beviljas till vuxna eller unga som fyllt 16 år. 

Aktörer inom social- och hälsovårdbranschen som är med i nätverket 2016 för Kaikukortti 

Esbo mentalhälsoförening EMF rf
Espoon Kipinä 
Familjearbete hos barnfamiljer
Härberget i Olarsbäcken samt service- och stödbostäder
In Espoo (invandrartjänster) 
Invandrartjänster
Invånarhuset Kivenkolo
Norra vuxensocialarbetet 
Servicecentret för arbertskraft i Esbo
Stödboendet i Smedsby
Södra vuxensocialarbetet
Sökö arbetscentral
Valtakunnallinen Verso ry
Vamos Espoo
Vårdhemmet i Neppers

Hur skaffar jag Kaikukortti?

Du hämtar Kaikukortti på plats vid ett verksamhetsställe för någon av aktörerna inom social- och hälsovård som nämns ovan. Du får kortet direkt av personalen. Du behöver inte intyga om dina inkomster för att få kortet. Kaikukortti är personligt, avgiftsfri och gäller för ett år i taget från det datum det beviljats. 

Var kommer man in gratis med Kaikukortti?

Med kortet kan du köpa gratis inträdesbiljetter till det kulturutbud som ingår i nätverket för Kaikukortti. Du kan skaffa biljetter gratis till kulturevenemang för dig själv och för barn under 16 år som hör till kortinnehavarens familj då dessa deltar i evenemang tillsammans med kortinnehavaren. Till nätverket hör 23 kulturaktörer i Esbo och nästan hela deras kulturutbud. Undantagen finns utmärkta på kulturaktörernas egna webbplatser. 

Kulturaktörer som är med i nätverket 2016 för Kaikukortti 

På grund av distributionsavtal är filmutbudet som ingår i nätverket för Kaikukortti begränsat på biograferna Kino Tapiola och KannuKino. Närmare upplysningar om begränsningarna finns på aktörernas egna webbplatser. 

Hur använder jag Kaikukortti?

Kaikukortti fungerar på samma sätt som ett studie- eller pensionärskort.  Inträdesbiljetterna skaffar du via kulturaktörernas egna biljettförsäljningskanaler, dock inte via webbutikerna. Det kan finnas ett begränsat antal biljetter för personer med Kaikukortti.  Uppge ditt Kaikukortti-nummer när du beställer eller köper biljetter. Var också beredd på att visa upp kortet på platsen. Tänk på att du måste betala en serviceavgift ifall du köper biljett via en kommersiell biljettförmedlare, trots att själva biljetten är avgiftsfri. 

Kulturkompis – sällskap till kulturevenemang

Om du vill ha sällskap eller stöd vid ett kulturbesök kan du be en frivillig kulturkompis följa med. Verksamheten med kulturkompisar upprätthålls av Esbo stads kulturenhet. Ytterligare upplysningar om verksamheten: Koordinatorn för kulturkompisverksamheten, tfn 050 381 4033 eller kulttuurikaveri@espoo.fi, www.espoo.fi/kaikukortti

Kaikukortti är riksomfattande

Den nationella verksamheten med Kaikukortti koordineras av tjänsten Kultur för alla med stöd av undervisnings- och kulturministeriet. Läs mer på adressen www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti

Med Kaikukortti till Nationalgalleriets museer

Finlands Nationalgalleri erbjuder dig som har Kaikukortti gratis inträde till Nationalgalleriets museer under resten av 2017. Erbjudandet gäller Kiasma, Ateneum och Sinebrychoffs konstmuseum i Helsingfors. Nationalgalleriet är det första pop up-objektet där Kaikukortti kan användas, dvs. en instans utanför Kaikukorttis nätverk som erbjuder förmåner för dig som har Kaikukortti. Läs mer i Nationalgalleriets meddelande (på finska).