Understöd

Kulturnämndens principer för beviljande av understöd gäller ansökningar som förbereds inom resultatenheten för kultur. Esbo kulturnämnds förnyade understödsprinciper började gälla 1.11.2009. 

Allmänna villkor och principer för understöd från kulturnämnden i Esbo

Genom de understöd som kulturnämnden beviljar skapas förutsättningar som regionalt sett är jämlika och som beaktar olika befolkningsgrupper för utbudet av kultur- och konsttjänster, hembygds- och bildningsarbetet samt utövandet av konst och den grundläggande konstundervisningen.

Understöd beviljas framför allt för verksamhet och projekt som förverkligar de riktlinjer och tyngdpunkter som kulturnämnden antar varje mandatperiod. Nämnden kan fatta beslut om inriktningen för projektunderstöden innan understöden lediganslås att sökas.

Understöden beviljas i första hand åt aktörer från Esbo och för verksamhet i Esbo.

Understöd för samma ändamål kan endast fås från en av stadens enheter.

Understöd beviljas inte åt stadens egna enheter.

Om mottagaren av understödet bryter mot understödsvillkoren kan understödet återtas.

Kulturnämnden beslutade 10.12.2013 att 2014 års projektunderstöd riktas till följande slags evenemang och produktioner:
a) yrkesverksamma konstnärers produktioner inom olika konstgrenar i Esbo
b) urbana kulturproduktioner i Esbo som genomförs av unga och som riktas till unga
c) lokala kulturevenemang som produceras av arbetsgrupper eller kulturföreningar.

Nyheter

RSS
Publicerad 16.1.2012 kl. 10.01 , uppdaterad 9.1.2014 kl. 11.20

Ämne:
  • Kultur