Unga

Esbo stads ungdomstjänster har som målsättning att stöda ungdomar i deras uppväxt och ge en möjlighet till en aktiv fritid.

Vi har svenskspråkig ungdomsverksamhet i Sökö. Mera information om ungdomsarbetet hittar du på våra finska websidor.

Ungdomstjänster beviljar enligt prövning bidrag till ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer eller ungdomsgrupper i Esbo. Understöden är avsedda som stöd för ungdomar under 29 år som använder sin tid för ett aktivt deltagande i samhälleliga frågor, för att stärka deras sociala liv, som stöd för deras frigörelse samt för att främja ett drogfritt liv.

Instagram #Ungesbo #Nuoriespoo