Liv och rörelse på campuset

1.3.2017 kl. 16.43


Stadsplaneringscentralen vid Esbo stad har publicerat 2017 års planläggningsöversikt på webben. Översikten beskriver aktuella planläggningsprojekt, generalplanering och trafikplaner på finska och svenska.

Studera översikten på webben!

Planläggningsöversikten ger information om detaljplanefrågor på ditt boendeområde och vid behov kan du påverka pågående detaljplaneprojekt. Projekten är på webbplatsen indelade storområdesvis och på förstasidan hittar du också aktuella uppgifter om planläggningsobjekten.