Positiva erfarenheter av servicetorget i Iso Omena: antalet besök kommer att överskrida en miljon i april

27.3.2017 kl. 13.26

Finlands första servicetorg för offentliga tjänster öppnades i köpcentret Iso Omena i Esbo i augusti 2016. Det är frågan om ett koncept för offentliga tjänster som är unikt i hela världen. Målet är att underlätta kommuninvånarnas vardag genom att göra det enkelt att uträtta olika slags ärenden på ett och samma ställe till vilket de enkelt kan ta sig med kollektivtrafik.

Över 800 000 kundbesök på ett halvt år

Varje dag besöks servicetorget i genomsnitt 4 500 kunder. Under de första ungefär sex månaderna registrerades 827 993 kundbesök. Cirka 200 evenemang ordnades och där ingick allt från gymnastik och bokpresentationer till en temadiskussion och en rockkonsert. I april kommer det miljonte kundbesöket att inträffa. När västmetron och köpcentrets busstation tas i bruk förväntas antalet kunder öka ytterligare.

Folk har alltså röstat med fötterna genom att ta sig till tjänsterna. I synnerhet barn- och mödrarådgivningen med sina kvälls- och lördagsöppethållningstider har fått positiv respons. Under servicetorgets hela verksamhetstid har endast några tiotal klagomål lämnats in.

– Kritiken har gällt oklar eller bristfällig skyltning, oväsen och oro över att integriteten lider när man måste köa till folkpensionsanstaltens kontor eller hälsostationen i öppna, gemensamma väntrum. Trots att kritiken har varit ringa, tar vi den på allvar när vi dryftar utvecklingen av servicetorget ska utvecklas, berättar servicetorgschefen Juha-Pekka Strömberg.

Närtjänster centraliseras så att de är till nytta för både kommuninvånare och företagare

Servicetorget betjänar kommuninvånarna effektivare än tidigare eftersom idén grundar sig på att invånaren under ett enda besök ska kunna uträtta flera ärenden och på så sätt möjliggörs ett nytt slags samarbete över sektor- och organisationsgränserna.

– Tanken är att centralisera offentliga närtjänster i lokaler som är till nytta både för invånarna och för företagarna. Till exempel köpcentret Iso Omena har en klar nytta av en jämn ström av kunder som behöver offentliga tjänster: Många av våra kunder gör på samma gång uppköp eller går för att äta, konstaterar Strömberg.

Köpcentrets ägare Citycon undersöker för närvarande i hur hög grad servicetorgets kunder också använder köpcentrets övriga tjänster. Resultaten blir klara i april och kommer att meddelas separat.

Vi tar sikte på en miljö där interaktionen är rentav bättre än tidigare

Servicetorgskonceptet lever och omformas ständigt enligt kommuninvånarnas servicebehov och nya serviceinnovationer. För närvarande kläcker staden idéer om digitala interaktionsplattformer för möten ansikte mot ansikte. Arbetet var ett pilotförsök i början av året då mobilapplikationen Palvelutorilainen provades och projektet kommer sakta men säkert att fortsätta.

– Målet är en verksamhetsmodell som stöds av digitala kanaler. Då fungerar interaktionen mellan kommunorganisationen, invånarna, organisationerna, företagen och läroanstalterna bättre och ger också ett bättre resultat, berättar Strömberg.

Enligt Strömberg är servicetorget där många olika aktörer verkar den bästa plattformen om man vill pröva moderna sätt för invånarna att direkt påverka.

Hurdana tjänster erbjuder servicetorget?

På servicetorget i Iso Omena finns följande tjänster:

  • Bibliotek
  • Ungdomstjänster
  • Träffpunkten, en mötesplats för konst och kultur
  • Mödra- och barnrådgivning
  • Klinik för mental- och missbruksvård
  • HNS laboratorium och röntgen
  • Samservicekontor
  • FPA

Servicetorget bjuder också på regelbunden verksamhet ordnad av Esbos idrottstjänster, bland annat handledd motion för seniorer. På servicetorget kan du även boka mötesrum för arbets- eller fritidsändamål. Både staden och till exempel föreningar ordnar många evenemang på servicetorget för olika målgrupper, till exempel barnfamiljer, unga, äldre och företagare.

Ytterligare upplysningar:

Servicetorgschef Juha-Pekka Strömberg
tfn 043 826 8538
e-post: juha-pekka.stromberg@esbo.fi