Social- och hälsovård

Hälsa och välmående, familj, utkomst och sysselsättning, seniorer, invandring...

Esbo stad erbjuder vård, omsorg, rådgivning och stöd i olika livsskeden. Vi betjänar alla, från nyfödda till över hundraåringar. Vi koncentrerar våra tjänster invid goda trafikförbindelser, på webben och till servicenummer. Vi erbjuder vissa tjänster också hemma hos klienten.

Serviceutbudet

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar årligen understöd till organisationer som verkar i Esbo och vars verksamhet stöder och kompletterar tjänster som social- och hälsovårdssektorn erbjuder. Organisationsunderstöd för 2017 kan sökas 15.9–28.10.2016.
På norra vuxensocialarbetets kontor (Kommendörsgatan 5 C) börjar en renovering torsdagen den 15 september. På grund av renoveringen håller kontorets servicerådgivning stängt 15.9–31.12.2016. Ändringarna gäller endast norra vuxensocialarbetets klienter.

Nyheter

RSS

Händelser

RSS
Publicerad 16.2.2015 kl. 10.56 , uppdaterad 30.3.2015 kl. 16.06