Social- och hälsovård

Hälsa och välmående, familj, utkomst och sysselsättning, seniorer, invandring...

Esbo stad erbjuder vård, omsorg, rådgivning och stöd i olika livsskeden. Vi betjänar alla, från nyfödda till över hundraåringar. Vi koncentrerar våra tjänster invid goda trafikförbindelser, på webben och till servicenummer. Vi erbjuder vissa tjänster också hemma hos klienten.

Serviceutbudet

Oma Lääkärisi Bolarskog, Hagalunds röntgen, Bolarskogs och Mattbys laboratorium samt rådgivningsbyråerna i Olars och Mattby har flyttat till servicetorget.
Nya Esbo sjukhus tas i bruk i början av år 2017. Vi ordnar guidade besök i sjukhuset under Esbodagen den 27 augusti. Guidningen är på finska. Anmäl dig senast torsdagen den 25 augusti.

Nyheter

RSS

Händelser

RSS
Publicerad 16.2.2015 kl. 10.56 , uppdaterad 30.3.2015 kl. 16.06