Social- och hälsovård

Hälsa och välmående, familj, utkomst och sysselsättning, seniorer, invandring...

Esbo stad erbjuder vård, omsorg, rådgivning och stöd i olika livsskeden. Vi betjänar alla, från nyfödda till över hundraåringar. Vi koncentrerar våra tjänster invid goda trafikförbindelser, på webben och till servicenummer. Vi erbjuder vissa tjänster också hemma hos klienten.

Serviceutbudet

Telefontjänster vid hälsostationerna, mödra- och barnrådgivningen, tandvården, socialbyråerna och seniorrådgivningen har öppet normalt hela sommaren. Några serviceställen har avvikande öppettider. I nödfall får du hjälp dygnet runt.
Oma Lääkärisi Bolarskog, Hagalunds röntgen, Bolarskogs och Mattbys laboratorium samt rådgivningsbyråerna i Olars och Mattby flyttar till servicetorget. P.g.a flyttningen har vi avvikande öppettider i juli-augusti.

Nyheter

RSS
Publicerad 16.2.2015 kl. 10.56 , uppdaterad 30.3.2015 kl. 16.06