Social- och hälsovård

Hälsa och välmående, familj, utkomst och sysselsättning, seniorer, invandring...

Esbo stad erbjuder vård, omsorg, rådgivning och stöd i olika livsskeden. Vi betjänar alla, från nyfödda till över hundraåringar. Vi koncentrerar våra tjänster invid goda trafikförbindelser, på webben och till servicenummer. Vi erbjuder vissa tjänster också hemma hos klienten.

Serviceutbudet

De svarande var nöjda med personalens sakkännedom och vänlighet, att personalen lyssnar på klienterna och beaktar deras behov, den skräddarsydda vården, den stressfria atmosfären samt det smidiga samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Några förbättringar efterlystes, och man planerar att inrätta ett klientråd för att stöda utvecklingsarbetet.
I webbtjänsten MinSkolhälsa förbereder föräldrarna hälsoundersökningen av barnet.

Nyheter

RSS

Händelser

RSS
Publicerad 16.2.2015 kl. 10.56 , uppdaterad 30.3.2015 kl. 16.06