Handikappservice

Handikapptjänsterna vid Esbo stad finns till för personer som på grund av ett handikapp eller en långvarig sjukdom behöver sådana tjänster som avses i lagen om stöd och service på grund av handikapp eller i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, eller stöd för närståendevård.

Handikapptjänsterna ska främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt förebygga och avlägsna problem och hinder som handikappet medför.

Du kan kontakta Handikappservicen  om du eller din närstående har ett handikapp eller en sjukdom som under en lång tid orsakat särskilda svårigheter att klara av aktiviteter som hör till ett normalt liv.

Ansökning av tjänster

Handikappservicens kundtjänst har just nu rusning. Vi har fler ansökningar och serviceplaner än vanligt i kö och den genomsnittliga tiden för behandling av ansökningar är för tillfället ungefär tre månader.

Handikappservicens telefonrådgivning förlänger sina öppettider. Telefonrådgivningen på numret 09 816 45285 betjänar  vardagar kl. 9–11.30.

Alla telefonkontakter till handikappservicen ska ske via telefonrådgivningen. Hos telefonrådgivningen kan du vid behov reservera en telefontid till din egen socialarbetare.

Du kan också kontakta oss per e-post vammaispalvelut@espoo.fi