Kortvarig vård och boendeträning

Kortvarig vård är en tjänst som stödjer hemvården och som beviljas för att anhöriga ska få vila och ha semester.

För barn och vuxna ordnas kortvarig vård i boendeenheter med personal dygnet runt. Klienter som behöver mycket hjälp eller vård kan placeras vid institutionernas enheter. För barn under 16 år ordnas också tillfällig familjevård i privata familjer.

Kortvarig vård ordnas vid Esbo stads egna boendeenheter och vid köpta platser. Boendeträning och boendeförsök genomförs huvudsakligen vid de egna enheterna.

Ansökan om kortvarig vård, boendeträning och boendeförsök riktas till socialarbetaren.

Publicerad 20.12.2011 kl. 13.45 , uppdaterad 16.3.2012 kl. 13.50

Ämne:
  • Handikapptjänster
Målgrupp:
  • Funktionshindrade