Ombyggnad av bostäder

Kommunen ersätter kostnaderna för ombyggnad av en permanent bostad för gravt handikappade personer, om ingen annan instans ersätter dem. Med gravt handikappade personer avses här personer som har svårt att röra sig och klara sig i sin bostad på grund av handikapp eller sjukdom.

Man kan bygga om en bostad t.ex. genom att

  • göra dörröppningarna bredare
  • bygga ramper och stödräck
  • avlägsna trösklarna
  • avlägsna badkaret och installera en dusch
  • bygga om toaletten och vattenledningarna
  • sänka köksinredningen
  • förbättra belysningen.

Dessutom ska kostnaderna för de planerade åtgärderna räknas ut.

Socialarbetaren, ergoterapeuten och hemserviceledaren bedömer tillsammans med klienten och en byggexpert nödvändigheten av en ombyggnad och hur den ska genomföras. Skäliga kostnader för ombyggnad ersätts.

Handikappservicens information och handledning