Färdtjänst

Närbussar (servicelinjar)

Närbusslinjar är speciellt för gammal människor och rörelsehindrade riktad trafik. Planering av linjar är observerat behov av speciell grupper, men dom kan använda också alla passagerade. Vi användar små bussar, som har låg golv. Tidtabell är lugn och långsam och förare hjälper vid behov passagereade med sina varor. Esbo´s närbussar kör områdena i Hagalund, Alberga, Esboviken, Grankulla och Esbo centrum.

Närbuslinjerna i Esbo och Grankulla

Färdtjänst beviljas utifrån handikappservicelagen eller socialvårdslagen. Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig. Färdtjänsten kan ansökas av personer som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. Minst 18 enkla fritidsresor beviljas i månaden. Om en person behöver färdtjänst för arbete eller studier, beviljas resor efter behov.

Egenandelen för färdtjänstresor grundar sig på priserna för kollektivtrafikresor.

Ansökan om färdtjänst

Färdtjänst kan sökas på webben eller med nedanstående blankett. Till ansökan fogas ett läkarutlåtande med en detaljerad beskrivning av sökandens rörelse- och funktionsförmåga.

Färdtjänstens tjänster på webben är trygga att använda med webbankskoder eller med mobilcertifikat. Via tjänsten kan man också följa behandlingen av ansökan.

Färdtjänstens e-tjänster (tillfälligt bara på finska)

Lämna in pappersblankett på adressen:
Färdtjänst
Esbo Logistik
tfn. 09 816 24000
må - fr klo 9-15
Vi använder oss av ett system för återuppringning.
henkilokuljetukset@espoo.fi