Dag- och arbetsverksamhet

Handikappservicens information och handledning

Kungsvägens verksamhetscentrum

Besöksadress: Kuninkaantie 7 A, 02740 Esbo
Postadress: PB 2517, 02070 ESBO STAD

Tfn: 050 541 1064 ansvarig instruktör för dagverksamhet
Tfn: 046 877 1750  ansvarig instruktör för arbetsverksamhet

Arbetsverksamhet

Instruktör för Menevä-gruppen tfn 050 307 6711
Instruktör för Toimiva-gruppen tfn 050 428 9391
Instruktör för Kätevä-gruppen tfn  043 824 5724
Instruktör för Tekevä-gruppen (utearbete) tfn 046 877 1861

Rilax verksamhetscentrum / arbetsverksamhet

Besöksadress: Merikansantie 4 B, 2. vån., 02320 Esbo
Postadress: PB 2441, 02070 ESBO STAD

Tfn: 046 877 1750 ansvarig instruktör för arbetsverksamhet

Arbetsverksamhet:

Instruktör för textilslöjd, tfn 046 877 1340
Instruktör för kreativ verksamhet, tfn 043 824 6865
Instruktör för träslöjd, tfn 046 877 2185
Instruktör för utearbete, tfn 046 877 3202

Rilax verksamhetscentrum / dagverksamhet

Besökadress från 27.4.2016: Kuusikodinmäki 7
Postadress: PB 2415, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Tfn: 050 360 4592 ansvarig istruktör för dagverksamhet


Stödd arbetsverksamhet och stödarbete

Arbetstränare
tfn 046 877 2418
050 358 2645
050 538 8569