Personlig assistans

Rådgivning om personlig assistans, handledning och arbetsgivarärenden

Serviceinstruktör
Tuija Käyhty, tfn 050 306 8280 (servicesedel, köpt tjänst)

Telefonrådgivning vardagar kl. 9–11, tfn 09 816 45285  (arbetsgivare, köpt tjänst)

Assistentärenden; timlistor, skattekort osv.

Byråsekreterarna har telefontid: mån–ons och fre kl. 9–10 samt tors kl. 12–13

Enligt arbetsgivares / kunds efternamnet:

A-H

Teresa Holmström, tfn (09) 816 32 553

I-K

Sirpa Söderberg, tfn (09) 816 35 326

L-N

Sirpa Olander, tfn (09) 816 32 733

O-R

Mirja Ritoranta, tfn (09) 816 44215

S-Ö

Ulla Viljanen, tfn (09) 816 45 242

 

Lönebetalning samhörande frågor

Löneberäkning betjänar i telefonnummer 09 816 28100 på vardagar kl. 9.00 - 15.00. Löneteam 5 besvarar om personling assistents löneberäkning.