Socialarbetets klientvägledning

Socialarbete och servicehänvisning

Handikappservicens socialarbetare ger råd i frågor om handikappservicen och omsorgen om utvecklingsstörda. Du kan kontakta en socialarbetare om du eller din närstående har ett handikapp eller en sjukdom som under en lång tid orsakat särskilda svårigheter att klara aktiviteter som hör till normal livsföring.

Vi betjänar vår telefonrådgivning vardagar kl. 9–11, tfn 09 816 45285

Socialarbetarna har telefontid mån, ons och fre kl. 12–13.

Du kan också lämna en kontaktbegäran per e-post, adressen är vammaispalvelut@espoo.fi

Färdtjänst
Esbo Logistik
tfn. 09 816 24000
må - fr klo 9-15
Vi använder oss av ett system för återuppringning.
henkilokuljetukset@espoo.fi

0–25-åriga klienter hos handikappservicen
 

Socialarbetare tfn 09 816 83872
0–15-åriga klienter som bor på följande postnummerområden:
02100, 02110, 02120, 02130, 02140, 02150, 02160, 02170, 02180, 02200, 02210, 02230, 02240, 02250, 02260, 02270, 02290, 02320, 02360, 02380, 00370, 01750, 02600, 02610, 02620, 02630, 02650, 02660

Socialarbetare tfn 09 816 84602
0–15-åriga klienter som bor på följande postnummerområden:
02280, 02300, 02330, 02340, 02510, 02700, 02740, 02750, 02760, 02770, 02780, 02810, 02820, 02860, 02680, 02710, 02720, 02730, 02920, 02940, 02970, 02980


16-25-åriga klienter hos handikappservice

Socialarbetare tfn 09 816 84074 fr.o.m. 1.9.2015
16–25-åriga klienter som bor på följande postnummerområden:
02280, 02300, 02330, 02340, 02510,02700, 02740, 02750, 02780, 02810, 02820, 02860, 02680, 02710, 02720, 02730, 02920, 02940, 02970, 02980

Socialarbetare tfn 09 816 32734
16–25-åriga klienter som bor på följande postnummerområden:
02100, 02110, 02120, 02130, 02140, 02150, 02160, 02170, 02180, 02200, 02210, 02230, 02240, 02250, 02260, 02270, 02290, 02320, 02360, 02380, 00370, 01750, 02600, 02610, 02620, 02630, 02650, 02660, 02760, 02770
 

Klienter vid handikappservicen som fyllt 26 år


Socialarbetare tfn 09 816 84468
Klienter som fyllt 26 år och bor på följande postnummerområden:
02630, 02650, 02660, 02750, 02760, 02780

Socialarbetare tfn 09 816 45208
Klienter som fyllt 26 år och bor på följande postnummerområden:
02600, 02610, 02620, 02680, 02720 och klienter som är i Rinnekotis intitutionsvård, klienter som bor utanför Esbo i Kårkullas boendeservice och klienter som bor i Stjärnhemmet boendeenhet.

Socialarbetare tfn 09 81684295
Klienter som fyllt 26 år och bor på följande postnummerområden:
02110, 02160, 02230, 02290, 02330, 02700, 02710, 02730, 02740, 02770, 02810, 02820, 02860, 02920, 02940, 02970, 02980

Socialarbetare tfn 09 816 42343
Klienter som fyllt 26 år och bor på följande postnummerområden:
02170, 02200, 02210, 02240, 02250, 02260, 02270, 02320, 02380

Socialarbetare tfn 09 816 38964
Klienter som fyllt 26 år och bor på följande postnummerområden:
02100, 02120, 02130, 02140, 02150, 02180, 02280, 02300, 02340, 02360 samt klienter vid Villa Huvi boendeenhet.

Klienter från Esbo som bor i ett serviceboende i en annan kommun


Telefonrådgivning tfn 09 816 45285 (telefontid mån–fre kl. 9.00 –11.00)

Klienter på boendeenheterna i Ängsbacken, Gäddviksstranden, Gäddvik, Sökösvängen, Köklax, Mattängen och Kilobäcken
 

(telefontid mån - fre klo. 9.00 - 11.00)

Ängsbacken tfn 09 816 42343
Gäddviksstranden tfn 09 816 42343
Gäddvik tfn 09 816 42343
Sökösvängen tfn 09 816 38964
Köklax tfn 09 816 84468
Mattängen tfn 09 816 84295
Kilobäcken tfn 09 816 45208
 

Esbo klienter, utanför Esbo i Kårkullas boendeservice

Socialarbetare tfn 09 816 45208 (telefontid mån, ons, fre kl. 12.00–13.00)

Klienter som bor på Rinnehemmet
 

Socialarbetare tfn 09 816 45208
(telefontid mån, ons, fre kl. 12.00 –13.00)

Klienter som bor på Stjärnhemmet boendeenhet


Socialarbetare tfn 09 816 45208
(telefontid mån, ons, fre kl. 12.00 –13.00)


Ledande socialarbetare

För tjänster till 0-15- och 16-25-åriga klienter svarar ledande socialarbetare Merja Tavi-Räisänen,
tfn 046 877 3751
För tjänster till klienter som fyllt 26 år svarar ledande socialarbetare Henna Nordström,
tfn 046 877 3513