Ansökan om att bli serviceproducent

Serviceproducenterna kan ansöka om att bli antagna som aktörer inom systemet med servicesedel för personlig assistans.

Som bilaga finns både instruktioner för serviceproducenter och de blanketter som behövs för en ansökan.

Närmare upplysningar: sakkunnig Juha Lappalainen, tfn 050 575 2392.

Ytterligare upplysningar: telefonrådgivning