Ansökan om att bli serviceproducent

Serviceproducenterna kan ansöka om att bli antagna som aktörer inom systemet med servicesedel för personlig assistans.

Som bilaga finns både instruktioner för serviceproducenter och de blanketter som behövs för en ansökan.


Handikappservicens information och handledning