Stöd i vardagen

Handikappade kan få olika sorters stöd i vardagen. Beroende på klientens behov av stöd har han eller hon subjektiv rätt till service eller möjlighet att utnyttja behovsprövade tjänster eller stödåtgärder. Klientens individuella behov utreds alltid.

Ytterligare upplysningar: telefonrådgivning