Vård för studerande under lovtider

Esbo stad ordnar vård under lovtider för ungdomar med utvecklingsstörning och med olika slag av autism om de behöver vård och omsorg under yrkesläroanstalternas lovtider på grund av att deras föräldrar/vårdnadshavare arbetar.

Vården under lovtider ordnas i grupper som Esbo stads verksamhet eller som köpta tjänster.

Närmare upplysningar ges av handikappservicens telefonrådgivning. Vår telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–11, tfn 09 816 45285. Du kan också lämna en kontaktbegäran per e-post, adressen är vammaispalvelut@espoo.fi.

Sommaren 2017 ordnas vård under lovtider 5.6 – 30.6. och 31.7. – 11.8.2017. Man kan söka vård med en skriftlig ansökan före 13.4.2017.