Barnomsorg och utbildning

I Esbo finns utbildningsalternativ för personer i alla åldrar, från dagvård till vuxenutbildning. Bland utbudet finns till exempel kurser i finska, undervisning som förbereder för grundskolan eller för yrkesstudier, arbetarinstitutets kurser och dessutom arbetskraftsutbildning som ordnas av arbets- och näringsbyrån. Ytterligare information hittar du i Infobanken på 15 språk. 

Småbarnspedagogik (dagvård och förskolor)

Vård, uppfostran och undervisning utgör tillsammans grunden för småbarnspedagogiken. Detta ska leda till en hälsosam uppväxt, utveckling och inlärning. 

Om du behöver dagvård eller en förskoleplats för ett barn under skolåldern hittar du information på sidorna om dagvård och förskoleundervisning och dessutom i Infobanken.

Grundskolan

Elever från olika språk- och kulturgrupper kan få undervisning i svenska som andra språk, hemspråksundervisning/undervisning med målet att upprätthålla språkkunskaper som införvärvats utomlands och undervisning i den egna religionen.

Ytterligare information hittar du i Infobanken och på stadens sidor om grundläggande utbildning.

Gruppen för unga invandrare

Gruppen för unga invandrare  är avsedd för 15–25 år gamla invandrare i Esbo, som nyligen flyttat till Finland och som därför behöver undervisning i finska så de kan börja studera eller jobba. Information om utbildningen och gruppen hittar du också i Infobanken.  

Gymnasium och vuxengymnasium

Esbo ordnar gymnasieutbildning på svenska, finska och engelska. Information om den svenskspråkiga hittar du här och om de finskspråkiga gymnasierna här. Du kan ta en internationell IB-examen på IB-linjen i Mattlidens International (IB) och i Etelä-Tapiolan lukio www.etela-tapiola.fi/espoo-international/.

I Espoon aikuislukio kan du studera i gymnasiet och ta studentexamen (på finska). Dessutom ordnas grundläggande utbildning, både under dagstid och under kvällstid (på finska).

Information om utbildning i Esbo hittar du också i Infobanken.

Övrig utbildning

I Esbo kan du bedriva yrkesstudier och högskolestudier i ett flertal branscher (information på finska och engelska).  Det ordnas också utbildning som förbereder invandrare för studier. Om du vill studera på finska men saknar tillräckliga språkkunskaper kan du ansöka om en plats vid förberedande studier till exempel vid Omnia (information på finska och engelska).