Arbeta i Finland

Du hittar information om att söka jobb, om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, om arbetslöshetsersättning och om hur du kan grunda ett företag i Infobanken.

Infobanken har också information om arbete i Helsingforsregionen.

Som utlänning behöver du oftast ett arbetstillstånd för att arbeta i Finland. Det finns olika alternativ beroende på om du kommer från Norden eller EU eller från ett land utanför EU. Ytterligare information hittar du i Infobanken.

Om du redan bor i Esbo hittar du mer information om arbete här.

Om du som är arbetstagare, företagare eller studerande har frågor om social trygghet eller beskattning kan du vända dig till FPA:s och Skatteförvaltningens gemensamma rådgivning In To i Helsingfors, som ger rådgivning på svenska, finska, engelska, estniska och ryska.