Asylsökande


Espoo grupphem

Espoo grupphem inkvarterar minderåriga asylsökande som har kommit till Finland utan vårdnadshavare. Ansökan om asyl lämnas hos polisen eller gränsmyndigheten i samband med ankomsten till Finland.

Mer information hittar du i Infobanken: Asylsökande