Familjer

Familjemedlemmar har möjlighet att flytta till Finland. I Infobanken hittar du information om bland annat uppehållstillstånd, barndagvård och skolor, språkundervisning för vuxna och om hur din man eller hustru kan hitta jobb. Separata uppehållstillstånd gäller för personer som kommer från land inom EU och personer som kommer från land utanför EU.