Studerande

Det finns många studiemöjligheter för utlänningar i Finland. Om du vill studera behöver du uppehållstillstånd. Mer information om uppehållstillstånd för studerande, studiemöjligheter, utkomst och möjligheterna att jobba vid sidan av studierna hittar du i Infobanken.

Om du som är studerande har frågor om social trygghet eller beskattning kan du kontakta In To, som är en rådgivningstjänst som upprätthålls av FPA och Skatteförvaltningen. In To ger rådgivning på svenska, finska, engelska, estniska och ryska.