Kivenkolo

Invånarhuset Kivenkolo är ett öppet vardagsrum där invånarna i trakten kan samlas och fördriva tid eller få rådgivning. Den bakomliggande tanken med Kivenkolo är att stöda integreringen av invånarna i trakten och samtidigt främja växelverkan mellan invandrarna och finländarna. I Kivenkolo ordnas klubbar, kurser och evenemang. Privatpersoner och grupper kan boka lokaler för möten och fester. 

Kivenkolo upprätthålls av staden och organisationer i trakten.

Kivenkolo ligger i Esboviken, på adressen Sjöstöveln 1 A. 

I Kivenkolo hittar du

• ett kafé och lunch (5 euro) varje dag kl. 12–13 

• kunddatorer

• frivilligverksamhetens Kaveri-Kammari (jour måndag och torsdag kl. 10–12)

• invånare och organisationer kan boka lokalerna under veckoslut och kvällar

• gruppverksamhet

Vi betjänar dig i mån av möjlighet på finska, engelska, franska och rumänska.
Välkommen att bekanta sig med oss, delta och utveckla vår verksamhet! 

Kaveri-Kammari

Kaveri-Kammari är frivilligarbete som främjar välfärden, en mötesplats med låg tröskel för invånare i alla åldrar. Kaveri-Kammari ska ge akut hjälp snabbt och flexibelt, utan byråkrati och ersättning. Dessutom ska verksamheten få deltagarna att uppleva livet som meningsfullt och känna glädje i tillvaron. Kaveri-Kammari har jour två gånger per vecka, måndag och torsdag kl. 10–12. Veckomötet ordnas varje måndag kl. 10–12 i Kivenkolo. Kontakt gärna oss eller kom på besök om du behöver hjälp eller om du är intresserad av att hjälpa.