Kylämaja

Invånarhuset Kylämaja är ett öppet vardagsrum för invånarna i Mattby-Olars. Kylämaja samlar ihop Esbobor i olika åldrar under ett och samma tak. I Kylämaja kan du dricka en kopp kaffe, läsa tidningar och träffa vänner och grannar. I invånarhuset ordnas också olika slag av gruppverksamhet, bland annat språkundervisning.

Både invånare och föreningar kan boka lokalerna i Kylämaja, inom ramarna för öppettiderna. Om du vill använda lokalerna under kvällar eller veckoslut ska du komma överens om det separat. Ta kontakt med Riikka Koola.

Välkommen!

www.kylamaja.fi