Mångkulturell gruppverksamhet

Invandrartjänster organiserar  mångkulturella gruppverksamhet i olika delar av Esbo. Tanken är att stödja och uppmuntra invånarna agera  tillsammans  genom ett  aktivt och meningsfullt   vardagsliv. Syftet är att stärka känslan av gemenskap, stöd för samspelet mellan  invandrare och finländare, och ge stöd för invandrare att lära  sig finska språket.

Verksamheten bedrivs i samverkan med invandrarledare och omfattande partnernätverk; bland annat invandrarorganisationer , samhällen och volontärer, skolor.

Dessa lokala verksamhetsgrupper organiseras 1-2 gånger i veckan under 2-3 timmar åt gången. Alla intresserade är välkomna.

Deltagarna av grupper kan påverka föränderliga teman (handarbete, gymnastik, matlagning och språkundervisning, etc.

I verksamhetsgrupper används finska, svenska och engelska.