Organisationer

Organisationer i Esbo

Du kan hitta vänner och fritidssysselsättning i någon organisation i Esbo. Flera av organisationerna är mångkulturella. Vi har samlat ihop kontaktuppgifter till några organisationer som verkar i Esbo eller som verkar tillsammans med Esbobor.  

Bobita rf – en ungersk förening

CSSA-Espoo rf – för kinesiska studerande

Emy rf - Esbo mentalhälsoförening

Inom Emy pågår ett projekt Monimieli - Monikulttuurisuus ja mielenterveys(2011─2013). Projektet, som finansieras av RAY, erbjuder finskspråkiga stödgrupper och mentalvårdstjänster samt möjlighet till meningsfull föreningsverksamhet för invandrare. Målet med grupp- och stödverksamheten är att öka invandrarnas delaktighet och kontroll över livet, stödja integrationen och öka sysselsättningsfärdigheterna.

Projektarbetare:

Ahmed Muhamed (finska, somaliska, engelska) tfn 050 312 5129 ahmed.muhamed(snabel-a)emy.fi

Bouchra Fathallah (finska, franska, arabiska) tfn 050 310 7981 bouchra.fathallah(snabel-a)emy.fi

Riikka Koola (finska, engelska) tfn 050 367 2676 riikka.koola(snabel-a)emy.fi

Espoon järjestöjen yhteisö rf (EJY)utvecklar organisationers och frivilligas verksamhet

Filoksenia rf  och Trapesa - en internationell träffpunkt i Esbo centrum

Iftin seura rf – somalisk förening

Lyömätön linja Espoossa  och Miehen linja – stöd för invandrarmän

Monika-naiset liitto rf – stöd för invandrarkvinnor

Finlands Röda Kors i Esbo:

Esbo svenska avdelning
SPR-Kehä-Espoo
SPR-Keski-Espoo
SPR-Lounais-Espoo
SPR-Tapiola

Vietnamilaiset opiskelijat rf – förening för vietnamesiska studerande

Understöd 

Föreningar kan ansöka om understöd av Esbo stads kultur-, idrotts- och ungdomstjänster samt av social- och hälsovårdsnämnden. 

Övriga organisationer i huvudstadsregionen och Finland:


Infobanken
ger dig mer information om organisationer i Finland.

En knutpunkt för mångkulturell verksamhet på webben är Monimos. På webbplatsen hittar du information om olika organisationer på finska och engelska.