Social- och hälsovårdssektorns kontaktinformation

Vardagar kl. 8–16, tfn 09 816 21 (växel)

Egenvård: www.esbo.fi/egenvard

Hälsostationernas tidsbokning och laboratoriesvar vardagar kl. 8–15, hälsorådgivning vardagar kl. 8–16
Esbovikens hälsostation, tfn 09 8164 5911
Hälsostationen Samaria, tfn 09 8163 2600
Kalajärvi hälsostation (tidsbokning fre kl. 8-14), tfn 09 8163 2870
Kilo hälsostation (tidsbokning fre kl. 8-14), tfn 09 8163 5400
Stensviks hälsostation, tfn  09 8163 3100
Alberga hälsostation, tfn 09 8163 5200
Mattby hälsostation, tfn 09 8164 2280
Oma Lääkärisi Esbotorget, tfn 09 855 4303
Oma Lääkärisi Iso Omena, tfn 09 855 4100
(fre 8-14), tfn 09 8164 2410
Hagalunds hälsostation, tfn 09 8163 8900
Gröndals hälsostation, tfn 09 8163 5500

Råd om att söka sig till jouren får du på tfn 09 87 10023 vardagskvällar och nätter kl. 16–08 samt veckoslut och helger dygnet runt. Upplysningar om jourer: www.esbo.fi/jourer

Hälsorådgivning på nätet dygnet runt: www.esbo.fi/halsoradgivning

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning
vardagar kl. 8.30–14.30, tfn 09 8162 2800

Tandvårdens tidsbeställning
Icke-brådskande tandvård vardagar kl. 7.45–15, tfn 09 8163 0300
Akut tandvård vardagar kl. 7-15, tfn 09 8163 5900
Tandvårdsjouren vardagar kl. 14–21, veckoslut och helgdagar kl. 8–21, tfn 09 3104 9999 (Haartmanska sjukhuset)

Mental- och missbruksvård

Veterinärmedicinska tjänster


Socialbyråernas telefonrådgivning

Vardagar kl. 8-10 tfn. 09 816 45000

dygnet runt, tfn 09 8164 2439

Omatila-tjänsten hjälper med frågor kring närståendevåld dygnet runt, tfn 043 825 0535

Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor , tfn 09 816 33 333, vardagar kl. 9–15.

Social- och hälsovårdssektorns ledning