Nödsituationer

Vid livshotande situationer, ring 112.

Första hjälpen och hälsocentralsjouren

Vardagar kl. 8–16

Vid olycksfall och akuta insjuknanden, kontakta din egen hälsostation. Om du behöver första hjälpen kan du komma till hälsostationen utan att ringa i förväg.

Övriga tider

Du får information om jourer på numret 09 87 10023

  • vardagskvällar och nätter kl. 16–08
  • under veckoslut och helgdagar dygnet runt

Samtalen kopplas vid behov vidare till jourerna:

Tandläkarjour

Vardagar kl. 7–15
Tidsbokning för brådskande vård, tfn 09 816 35900
Personer under 18 år och vuxna med rörelsehinder får brådskande vård vid sin egen tandklinik. Vuxna får brådskande vård vid Kilo tandklinik, Trillagatan 5.

Vardagar kl. 14–21 och veckoslut kl. 8–21
Tidsbokning för brådskande vård, tfn 09 3104 9999
Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12, Helsingfors

Nattjour varje dag kl. 21–08
Tidsbokning för brådskande vård, tfn 040 621 5699
Tölö Olycksfallstationen, Tölögatan 40

Social- och krisjouren

Social- och krisjouren ger akut kris- och socialhjälp dygnet runt, tfn 09 816 42439
Du kan kontakta oss när du behöver hjälp i hanterig av en plötslig kris. Det kan gälla t.ex. oro för barnet eller familjen, en olycka eller annan omskakade upplevelse, när en nära anhörig dör eller insjuknar allvarligt, att bli utsatt för våld eller en annan överraskande och plötslig kris.
Social- och krisjouren på webben
Hantering av en plötslig kris (pdf)

Hjälp till närståendevåld

Omatila hjälper dygnet runt i frågor som gäller närståendevåld, tfn 043 825 0535. Omatila

Tillnyktringsstationen

Tillnyktringsstationen är öppen dygnet runt, tfn 09 816 32469. Tillnyktringsstationen hjälper berusade personer som behöver medicinsk övervakning. Du får också avvänjningsvård och råd. Tillnyktringsstationen

Veterinärjouren

Vardagar kl. 8–16
Esboregionens miljö- och hälsoskydd svarar för veterinärvården, tfn 09 8168 4458.

Övriga tider
Veterinärjouren sköts av Universitetets djursjukhus.