Nödsituationer

Vid livshotande situationer, ring larmnumret 112.

Akut hjälp, vardagar

Vardagar kl. 8–16 får du akut hjälp hos hälsostationen, socialbyrån, rådgivningen och mentaltjänsterna. Kontaktuppgifter

Under övriga tider

Råd om att söka sig till jouren får du på tfn 09 87 10023
- vardagskvällar och nätter kl. 16–08
- veckoslut och helger dygnet runt.

Hälsorådgivningen kopplar dig vid behov vidare till sjukhus som har jour.

  • Hälsocentralsjour för vuxna i Jorvs sjukhus i Esbo, Haartmanska sjukhuset och Maria sjukhus i Helsingfors och Pejas sjukhus i Vanda.
  • Hälsocentralsjour för barn under 16 år i Jorvs sjukhus i Esbo, Pejas sjukhus i Vanda och Barnkliniken i Helsingfors.
  • Tandvårdsjour i Haartmanska sjukhuset i Helsingfors kl. 8-21, tfn 09 3104 9999
  • Upplysningar om hälsocentrals- och tandläkarjour

Social- och krisjouren  svarar dygnet runt på tfn 09 8164 2439.

Omatila-tjänsten hjälper med frågor kring närståendevåld dygnet runt, tfn 043 825 0535

Tillnyktringsstationen hjälper berusade personer som behöver medicinsk övervakning. Där kan man också få avvänjningsvård och rådgivning. Tfn 09 816 32469.

Veterinärjouren sköts av Universitetets djursjukhus.

Publicerad 23.12.2011 kl. 10.56 , uppdaterad 30.12.2014 kl. 10.17

Ämne:
  • Första hjälpen, 
  • Krishjälp