Nödsituationer

Vid livshotande situationer, ring 112.

Första hjälpen och hälsocentralsjouren

Vardagar kl. 8–16

Vid olycksfall och akuta insjuknanden, kontakta din egen hälsostation. Om du behöver första hjälpen kan du komma till hälsostationen utan att ringa i förväg.

Övriga tider

Du får information om jourer på numret 09 87 10023

  • vardagskvällar och nätter kl. 16–08
  • under veckoslut och helgdagar dygnet runt

Samtalen kopplas vid behov vidare till jourerna:

Tandläkarjour

Vardagar kl. 7–15
Tidsbokning för brådskande vård, tfn 09 816 35900
Personer under 18 år och vuxna med rörelsehinder får brådskande vård vid sin egen tandklinik. Vuxna får brådskande vård vid Kilo tandklinik, Trillagatan 5.

Vardagar kl. 14–21 och veckoslut kl. 8–21
Tidsbokning för brådskande vård, tfn 09 3104 9999
Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12, Helsingfors

Nattjour varje dag kl. 21–08
Tidsbokning för brådskande vård, tfn 040 621 5699
Tölö Olycksfallstationen, Tölögatan 40

Mental hälsa, rusmedel, våld, kriser och upprörande situationer

Social- och krisjouren svarar dygnet runt, tfn 09 816 42439
Du kan kontakta oss i ärenden som gäller mental hälsa eller rusmedel, barnskydd eller annat socialarbete, utvecklings- eller förändringskris, kris i familjen eller i parrelationen, livshantering eller boende, en traumatisk kris, olycka eller annan omskakade upplevelse. Social- och krisjouren

Omatila hjälper dygnet runt i frågor som gäller närståendevåld, tfn 043 825 0535. Omatila

Tillnyktringsstationen är öppen dygnet runt, tfn 09 816 32469. Tillnyktringsstationen hjälper berusade personer som behöver medicinsk övervakning. Du får också avvänjningsvård och råd. Tillnyktringsstationen

Veterinärjouren

Vardagar kl. 8–16
Esboregionens miljö- och hälsoskydd svarar för veterinärvården, tfn 09 8168 4458.

Övriga tider
Veterinärjouren sköts av Universitetets djursjukhus.