Väntetider till socialtjänster för de äldre

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (§ 26: Offentliggörande av väntetider, se Finlex) förpliktigar kommunerna att en gång i halvåret publicera uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om.
Väntetiderna publiceras på denna sida tre gånger per år. Dessutom visas meddelandet om väntetiderna i stadens servicecentraler och skickas till Esbo stads äldreråd för kännedom.

Genomsnittliga väntetider till socialtjänsterna

Öppna tjänster för äldre

Bedömningen av servicebehovet för personer över 75 år

Den genomsnittliga väntetiden från brukarens begäran om bedömning tills staden genomför bedömningen (vardagar)  Antal personer som under uppföljningsperioden väntat över 7 vardagar från sin begäran om bedömning tills staden genomför bedömningen Lagstadgad plikt
1.5.–31.8.2017 2,6 5 senast den sjunde vardagen
1.1.–30.4.2017 3,4 11 senast den sjunde vardagen
1.9.–31.12.2016 2 3 senast den sjunde vardagen
1.5.–31.8.2016 5 3 senast den sjunde vardagen

1.1–30.4.2016

5 0 senast den sjunde vardagen

1.9–31.12.2015

4  inga uppföljningsuppgifter senast den sjunde vardagen

Stöd för närståendevård för personer över 50 år Genomsnittlig väntetid från att ansökan inkommit till beslutet (vardagar)  Antal personer som väntat över 90 dygn på beslut efter att ansökan inkommit Lagstadgad plikt
1.5.–31.8.2017 18,7 0 under 90 dygn
1.1.–30.4.2017 23,9 0 under 90 dygn
1.9.–31.12.2016 16 0 under 90 dygn
1.5.–31.8.2016 15 0 under 90 dygn
1.1–30.4.2016 14 0 under 90 dygn
1.9–31.12.2015 15 0 under 90 dygn

Regelbunden hemvård Genomsnittlig väntetid från beslutet tills tjänsten inleds (dygn) Antal personer som väntat över 90 dygn från beslutet tills tjänsten inleds Lagstadgad plikt
1.5.–31.8.2017 0 0 under 90 dygn
1.1.–30.4.2017 0 0 under 90 dygn
1.9.–31.12.2016 0 0 under 90 dygn
1.5.–31.8.2016 0 0 under 90 dygn
1.1–30.4.2016 0 0 under 90 dygn
1.9–31.12.2015 0 0 under 90 dygn

Sjukhusvård

Minnespolikliniken Genomsnittlig väntetid från att remissen kommit till patientens första besök på minnespolikliniken (dygn) Antal personer som under uppföljningsperioden väntat över 90 dygn från att remissen kommit till första besöket på minnespolikliniken Lagstadgad plikt
1.5.–31.8.2017 65,3 7 under 90 dygn
1.1.–30.4.2017 41 0 under 90 dygn
1.9.–31.12.2016 76 55 under 90 dygn
1.5.–31.8.2016 89 33 under 90 dygn
1.1–30.4.2016

73

14 under 90 dygn
1.9–31.12.2015 79 34 under 90 dygn

Dröjsmålsdagar i specialiserad sjukvård Dröjsmålsdagar i specialiserad sjukvård (st) Mål
1.5.–31.8.2017 1 0 dygn
1.1.–30.4.2017 1 0 dygn
1.9.–31.12.2016 0 0 dygn
1.5.–31.7.2016 0 0 dygn
1.1–30.4.2016 0

0 dygn

1.9–31.12.2015 0 0 dygn

Omsorg

Vårdboende   

Genomsnittlig väntetid från beslutet tills vårdboendet inleds (dygn) Antal personer som vid slutet av uppföljningsperioden väntat över 90 dygn på vårdboende* Lagstadgad plikt
1.5.–31.8.2017 33 0 under 90 dygn
1.1.–30.4.2017 34 0 under 90 dygn
1.9.–31.12.2016 36 2 under 90 dygn
1.5.–31.8.2016 28 0 under 90 dygn
1.1–30.4.2016 28 0 under 90 dygn
1.9–31.12.2015 29 0 under 90 dygn
1.5.–31.8.2015 35 1 under 90 dygn
1.1.–30.4.2015 36 1 under 90 dygn

* Esbobor för vilka man inte kunnat erbjuda eller ordna någon temporär ändamålsenlig vårdplats