Servicegarantin inom habiliteringstjänster för barn

Tillgång till tjänster i december 2016

Rehabiliteringstjänster för barn
Vid årsskiftet var väntetiden till talerapin 3 månader, till ergoterapin 2 månader, till barnpsykologer 2 månader och till yrkesövergripande tjänster 2 månader.

Familjerådgivning
Väntetiden till finska familjerådgivningen från kontakten till första besöket var vid årsskiftet cirka 6 veckor, till svenska familjerådgivningen 2–3 veckor och till terapi för spädbarnsfamiljer cirka 11 veckor.

Barnpsykiatrisk öppenvård
Väntetiden till det första besöket var vid årsskiftet cirka 3½ månader. Konsultativ hjälp får man inom ett dygn och konsultationsteamet som arbetar på fältet betjänar inom två veckor. Barnpsykiatrisk jour besvaras av HUCS.

Statistiken uppdateras tre gänger om året.