Servicegarantin inom habiliteringstjänster för barn

Tillgång till tjänster i maj 2017

Rehabiliteringstjänster för barn
I maj var väntetiden till talerapin 3½ månader, till ergoterapin 2 månader, till barnpsykologer 2½ månader och till yrkesövergripande tjänster 4 månader.

Familjerådgivning
Väntetiden till finska familjerådgivningen från kontakten till första besöket var i maj cirka 3 månader, till svenska familjerådgivningen ½ månad och till terapi för spädbarnsfamiljer cirka 3½ månader.

Barnpsykiatrisk öppenvård
Väntetiden till det första besöket var i maj cirka 3½ månader och till en icke-brådskande besök 6 månader. Konsultativ hjälp får man inom ett dygn och startteamet som arbetar på fältet betjänar inom två veckor. Barnpsykiatrisk jour besvaras av HUCS.

Statistiken uppdateras tre gånger om året.