Servicegarantin inom habiliteringstjänster för barn

Tillgång till tjänster i augusti 2017

Rehabiliteringstjänster för barn

I augusti var väntetiden till talerapin 3 månader, till ergoterapin en månad, till barnpsykologer 3 månader och till yrkesövergripande tjänster 1½ månader.

Familjerådgivning

Väntetiden till det första besöket var till finska familjerådgivningen cirka 5 veckor, till svenska familjerådgivningen cirka en vecka och till terapi för spädbarnsfamiljer cirka 5 veckor.

Barnpsykiatrisk öppenvård

Väntetiden till det första besöket var i maj cirka 3½ månader och till en icke-brådskande besök 6 månader. Konsultativ hjälp får man inom ett dygn och startteamet som arbetar på fältet betjänar inom två veckor. Barnpsykiatrisk jour besvaras av HUCS.

Statistiken uppdateras tre gånger om året.