Utkomststödets servicegaranti

Personer som ansökt om utkomststöd har rätt att få ett stödbeslut inom sju vardagar. Detta förutsätter att ansökan innehåller alla nödvändiga bilagor.

Tid Handläggningstiden i snitt i vardagar* Handlagda inom 7 vardagar (i procent)**
år 2017
28.3 3,7 96,3
21.3 3,7 95,6
14.3 3,3 99,3
7.3 2,9 99,2
28.2 2,9 99,3
21.2 3,5 94,6
14.2 4,0 78,9
7.2 3,8 69,4
31.1 3,6 82,0
24.1 2,7 95,9
17.1 1,4 98,8
10.1 0,8 100,0
3.1 1,0 99,8
år 2016
27.12 1,9 99,7
20.12 3,4 93,8
13.12 4,0 95,1
6.12 3,8 97,1
29.11 3,2 97,1
22.11 2,5 99,4
15.11 2,6 99,8
8.11 2,9 99,1
1.11 2,7 97,8
25.10. 2,3 99,6
18.10 2,7 99,6
11.10 3,5 99,7
4.10 3,1 99,6
27.9 1,9 99,8
20.9 2,5 99,7
13.9 3,7 98,9
6.9 3,9 98,6
30.8 3,1 96,3
23.8 3,1 98,0
16.8 3,9 99,1
9.8 4,2 97,1
2.8 3,2 97,9
26.7 2,5 99,9
19.7 2,8 99,9
12.7 3,2 99,5
5.7 2,6 99,1
28.6 1,8 99,9
21.6 1,7 99,9
14.6 2,6 99,7
7.6 3,6 97,7
31.5 2,7 98,6
24.5 2,0 99,7
17.5 2,2 99,7
10.5 2,4 99,2
3.5 2,0 97,4
26.4 1,7 97,9
19.4 2,2 99,8
12.4 3,6 98,8
5.4 4,2 98,5
29.3 3,2 97,0
22.3 3,9 82,6
15.3 5,0 67,7
8.3 5,6 55,5
1.3 4,0 84,5
23.2 4,0 85,1
16.2 4,3 87,9
9.2 4,4 92,4
2.2 4,5 89,1
26.1 3,9 96,3
19.1 4,6 79,3
12.1 4,4 72,4
5.1 3,7 94,7


* Handläggningstiden i snitt under de tre föregående veckorna, antalet vardagar.
** Andelen av alla ansökningar (i procent) som handlagts inom sju vardagar från att ansökan anlänt.