Vårdgaranti

Lagstiftningen om vårdgaranti tryggar tillgänglighet till vård. Vårdgarantin förverkligas i Esbo i 2017 på följande sätt:

År 2017, januari-juni jan feb mar apr maj juni
besvarade samtal vid hälsostationer under samma dag (%) 99 99
besvarade samtal vid tandvården under samma dag (%) 96 91
väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 22 26
väntetid till tandläkarkontroll i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 56 75
väntetid till munhygienistkontroll (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 13 12

Väntetid till hälsocentralsläkare (T3, dygn)

Hälsostationer, januari-juni jan feb mar apr maj juni
Alla hälsostationer 22 26
Alberga 19 25
Esboviken 29 37
Gröndal 17 25
Hagalund 43 28
Kalajärvi 6 10
Kilo 14 23
Mattby 37 42
Oma Lääkärisi Esbotorget 9 8
Oma Lääkärisi Iso Omena 14 25
Samaria 8 9
Stensvik 20 20


 

Upplysningar

Eila Erola, tf. ledande överläkare, hälsostationer
Sebastian Kaste, tf. ledande övertandläkare