Vårdgaranti

Lagstiftningen om vårdgaranti tryggar tillgänglighet till vård. Vårdgarantin förverkligas i Esbo i 2017 på följande sätt:

År 2017, januari-juni jan feb mar apr maj juni
Besvarade samtal vid hälsostationer under samma dag (%) 99 99 98 98 99
Besvarade samtal vid tandvården under samma dag (%) 96 91 89 89 92
Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 22 26 24 26 29
Väntetid till tandläkarkontroll i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 56 75 73 95 67
Väntetid till munhygienistkontroll (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 13 12 13 25 33

Väntetid till hälsocentralsläkare (T3, dygn)

Hälsostationer, januari-juni jan feb mar apr maj juni
Alla hälsostationer 22 26 24 26 29
Alberga 19 25 26 30 38
Esboviken 29 37 42 38 34
Gröndal 17 25 21 25 23
Hagalund 43 28 27 25 34
Kalajärvi 6 10 7 9 10
Kilo 14 23 9 7 9
Mattby 37 42 46 50 33
Oma Lääkärisi Esbotorget 9 8 15 10 16
Oma Lääkärisi Iso Omena 14 25 20 14 21
Samaria 8 9 7 8 12
Stensvik 20 20 22 34 42


 

Upplysningar

Eila Erola, tf. ledande överläkare, hälsostationer
Heli Yli-Knuuttila, ledande övertandläkare