Organisationer och frivilligverksamhet

Att delta i organisations- och föreningsverksamhet är ett bra sätt att träffa andra människor och tillbringa tiden på ett meningsfullt sätt. Pensionärsorganisationerna i Esbo ordnar gemensam hobbyverksamhet för medlemmarna. Webbplatserna för riksomfattande äldreorganisationer ger information om föreningar i Esbo. Espoon vapaaehtoisverkosto samlar aktörerna inom frivilligarbete i Esbo.

Om du vill delta i frivilligverksamheten inom Esbos äldreomsorg, ta kontakt med serviceinstruktören som koordinerar frivilligverksamheten på tfn (09) 8163 1917 eller vapaaehtoistoiminta@espoo.fi.

Pensionärsorganisationer

Pensionärerna rf
Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf
Kansallinen senioriliitto ry
Kristliga pensionärsförbundet rf
Kotien puolesta keskusliitto ry
SPF Svenska pensionärsförbundet rf

Veteranorganisationer

Krigsinvalidernas brödraförbund
Finlands krigsveteranförbund rf
Frontkvinnornas förbund rf
Frontveterarernas förbund

Expertorganisationer

Alzheimer Centralförbundet
Suomen muistiasiantuntijat ry
Finlands patientförbund rf
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Centralförbundet för de gamlas väl rf

Frivilligverksamhet

Espoon vapaaehtoisverkosto

Publicerad 20.1.2012 kl. 15.43 , uppdaterad 23.12.2015 kl. 12.18

Målgrupp:
  • Pensionärer