Färdtjänst

Färdtjänst beviljas utifrån socialvårdslagen eller handikappservicelagen.

Målet med färdtjänsten är enligt socialvårdslagen  att främja och upprätthålla de äldres möjligheter att klara sig hemma. Färdtjänst kan också beviljas personer som befinner sig i långvård dygnet runt. Antalet resor kan vara högst tio per månad.

I beviljandet av färdtjänst beaktas klientens ekonomiska situation, bruttoinkomstgränser år 2015 ensamståendepersoner 1719, 00 euro och gifta el samboende par 3171,00 euro. Om inkomsterna överskrider bruttoinkomstgränsen kan inte färdtjänst beviljas enligt socialvårdslagen. Av priset på taxiresorna ersätts högst 21 euro per resa.

Egenandelen för färdtjänstresor grundar sig på priserna för kollektivtrafikresor. Egenandelarna är för närvarande följande:

Enkel resa

  • 3,20 € vuxna
  • 1,60 € barn (7–16 år)


Ansökan om färdtjänst

Färdtjänst kan sökas i första hand på webben (tillfälligt bara på finska).

Till ansökan fogas ett läkarutlåtande med en detaljerad beskrivning av sökandens rörelse- och funktionsförmåga. Färdtjänstens tjänster på webben är trygga att använda med webbankskoder eller med mobilcertifikat. Via tjänsten kan man också följa behandlingen av ansökan.

Om ni inte har möjlighet att anväda webbtjänsten, kan ni använda en utskriftbar blankett.

Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp