Färdtjänst

I Esbo ordnas färdtjänst enligt socialvårdslagen eller lagen om service och stöd på grund av handikapp. Färdtjänst enligt socialvårdslagen är en stödåtgärd inom hemvården som utnyttjas av äldre personer. Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp är avsedd för gravt handikappade.

Du kan ta kontakt med Esbo logistik servicenummer om du har frågor som gäller användning av färdtjänst eller resekort från och med 1.2.2014: tfn 09 816 24000, må-fre kl 9.00–11.00

Färdtjänstbesluten enligt socialvårdslagen sköts av :
Hemvårdens centraliserade tjänster

Tfn (09) 8163 3333, mån–fre kl. 9–15.

E-post:
kotihoito.keskitetytpalvelut(at)espoo.fi

Ändring i färdtjänstresornas självriskandel fr.o.m. 1.1.2014

Självriskandelen för färdtjänstresor som beviljats enligt socialvårdslagen baserar sig på prissättningen av resor med allmänna fortskaffningsmedel. Då prisen på resor i allmänna fortskaffningsmedel stigit fr.o.m. 1.1.2014, har även färdtjänstens självriskandel stigit och är fr.o.m. 1.1.2014 följande:

Enkelresa:

3,00 euro för vuxna

1,50 för barn (7-16 år)

Färdtjänst enligt handikapplagen.

Publicerad 20.1.2012 kl. 8.24 , uppdaterad 31.1.2014 kl. 14.13

Målgrupp:
  • Seniorer