Färdtjänst

Färdtjänst beviljas utifrån socialvårdslagen eller handikappservicelagen.

Målet med färdtjänsten är enligt socialvårdslagen  att främja och upprätthålla de äldres möjligheter att klara sig hemma. Färdtjänst kan också beviljas personer som befinner sig i långvård dygnet runt. Antalet resor kan vara högst tio per månad. 

I beviljandet av färdtjänst beaktas klientens ekonomiska situation, bruttoinkomstgränser år 2015 ensamståendepersoner 1689, 00 euro och gifta el samboende par 3117,00 euro. Om inkomsterna överskrider bruttoinkomstgränsen kan inte färdtjänst beviljas enligt socialvårdslagen. Av priset på taxiresorna ersätts högst 21 euro per resa. 

Egenandelen för färdtjänstresor grundar sig på priserna för kollektivtrafikresor. Egenandelarna är för närvarande följande:

Enkel resa

  • 3,00 € vuxna
  • 1,50 € barn (7–16 år)


Ansökan om färdtjänst

Färdtjänst kan sökas på webben eller med nedanstående blankett. Till ansökan fogas ett läkarutlåtande med en detaljerad beskrivning av sökandens rörelse- och funktionsförmåga.

Färdtjänstens tjänster på webben är trygga att använda med webbankskoder eller med mobilcertifikat. Via tjänsten kan man också följa behandlingen av ansökan.

Färdtjänstens e-tjänster (tillfälligt bara på finska)

Lämna in pappersblankett på adressen:
Esbo stad
Hemvårdens centraliserade tjänster
PB 2308
02070 ESBO STAD


Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp

Publicerad 15.5.2014 kl. 12.43 , uppdaterad 4.2.2015 kl. 14.32

Ämne:
  • Äldreomsorg
Målgrupp:
  • Funktionshindrade