Veterantjänster

Esbo stads veterantjänster får utnyttjas av alla veteraner som har Esbo som hemort.

Esbo stads veterantjänster får utnyttjas av:
 • Frontveteraner
 • Krigsinvalider som beviljats frontveterantecken
 • Krigsinvalider som inte beviljats frontveterantecken
 • I beslutet om livränta ska tidpunkten för skadan ha infallit under åren 1939–1945
 • Personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig


Esbo stads tjänster

 • rådgivning per telefon 09-8164 2380
 • rehabilitering (öppen rehabilitering eller anstaltsrehabilitering för frontveteraner), se instruktioner nedan. Veteraner kan ansöka om rehabilitering på blanketten "Rehabilitering för frontveteraner".
 • avgiftsfri tandvård på hälsocentral, inklusive protetisk vård (lösprotes)
 • befrielse från hälsocentralsavgifter
 • befrielse från avgift för jour på Bolarskogs sjukhus och gemensam jour på Jorv vardagar kl. 20–08 samt veckoslut och helgdagar
 • befrielse från avgift för läkarintyg och -utlåtanden utfärdade på hälsovårdscentral
 • befrielse från engångsavgift för tillfällig hemvård
 • motionsgrupp i veteranhuset i Sökö (Soukan veteraanitalo)
 • hjälpmedel efter individuell behovsprövning
 • stöd för boende hemma efter individuell behovsprövning, t.ex. öppen rehabilitering för närståendevårdare
 • bidrag för anskaffning av glasögon, högst 100 euro/år
 • bidrag för sex gånger fotvård per år, 45 euro/gång
 • fritt inträde till stadens simhallar och konditionssalar
 • avgiftsfri användning av stadens lokaler för gruppmotion för veterangrupper
 • Avgiftsfri läkarvård för krigsveteraner från 1.1.2009
 • HNS: Avgiftsfria poliklinikbesök
 • HNS styrelse har beslutat att från 1.1.2009 inte ta ut poliklinikavgifter av frontveteraner, krigsinvalider eller personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig. Patienten ska ha frontveterantecken, livräntebeslut eller intyg från Krigsarkivet. Det lättaste sättet är att uppvisa ett Fpa-kort med tecknet F.

Esbo slopade öronläkaravgifterna

Social- och hälsovårdsnämnden i Esbo har beslutat att från 1.1.2009 inte ta ut avgift av veteraner för besök hos öronläkare på hälsostation och i fråga om vissa tjänster inom den specialiserade sjukvården som staden köper hos privata läkarcentraler. Patienten ska ha en remiss till dessa tjänster.

Trafik 

 • Avgiftsfri parkering på de parkeringsområden som staden administrerar samt på de avgiftsbelagda parkeringsområdena vid Jorvs sjukhus
 • Avgiftsfri parkering på följande privata parkeringsområden i Hagalund: Köpmannavägen 4–6, Tapiotorget (Köpmannavägen 3), Länsikulman paikoitushalli (Västanvindsvägen 1), Sampokujan paikoitushalli (Östanvindsvägen 8)
 • Avguftsfri kollektivtrafik i Esbo, Vanda och Helsingfors
 • Veterantillståndet ska placeras på ett synligt ställe innanför vindrutan i fordonet.

Esbo kyrkliga samfällighets gravkontor

Gravplats, närmare upplysningar på gravkontoret, tfn 09-8625 0200.


Upplysningar

Enheten för medicinsk rehabilitering/Veterantjänster
Gårdsbrinken 1 A (ingång från takplanet P3)
PB 2311, 02070 ESBO STAD

Rehabiliteringstjänster, tfn 09-8164 2380

telefontid må - to kl 13 - 15

Undantagsvis 2 - 3.10.2014 ingen telefontid.

Nationella veterandagens fest firades den 27. april. 29.4.2014
Nationella veterandagens fest firades i Esbo kulturcentrum söndagen den 27. april.

Nyheter

RSS
Publicerad 20.1.2012 kl. 23.26 , uppdaterad 29.9.2014 kl. 8.02

Ämne:
 • Rehabilitering
Målgrupp:
 • Pensionärer