Veterantjänster

Vi ger dig handledning och råd i frågor om rehabilitering för veteraner.

Esbo stads veterantjänster får utnyttjas av alla veteraner som har Esbo som hemort.

Esbo stads veterantjänster får utnyttjas

  • av frontveteraner
  • av krigsinvalider som beviljats frontveterantecken
  • av krigsinvalider som inte beviljats frontveterantecken
  • om tidpunkten för skadan har infallit under åren 1939–1945 i beslutet om livränta
  • av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Ansökan om rehabilitering, ansökan om fotvård och bidrag för glasögon kan postas på adressen:

VETERANTJÄNSTER
Öppen rehabilitering
PB 2311
02070 ESBO STAD

Krigsinvalider och personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig ansöker om rehabilitering vid Statskontoret

Veterandagen firades i Esbo 28.4.2016
Nationella veterandagen firades i Esbo kulturcentrum. Mottot för årets veterandag är namnet på en dikt av Juhani Siljo, Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte.

Nyheter

RSS
Publicerad 20.1.2012 kl. 23.26 , uppdaterad 21.6.2016 kl. 9.28

Ämne:
  • Rehabilitering
Målgrupp:
  • Pensionärer