Sjuk- och hälsovård

Vi tillhandahåller människonära, ändamålsenlig och yrkeskunnig sjuk- och hälsovård för alla invånare. Med tjänsterna vill vi stärka patientens resurser och främja invånarnas hälsa.

Servicetorget i Iso Omena har öppnats - Förändringar i hälsovårds- och rådgivningstjänster 11.8.2016
Oma Lääkärisi Bolarskog, Hagalunds röntgen, Bolarskogs och Mattbys laboratorium samt rådgivningsbyråerna i Olars och Mattby har flyttat till servicetorget.
Esbo diabetescenter får gott betyg av klienterna – tjänsterna utvecklas utifrån responsen 25.5.2016
De svarande var nöjda med personalens sakkännedom och vänlighet, att personalen lyssnar på klienterna och beaktar deras behov, den skräddarsydda vården, den stressfria atmosfären samt det smidiga samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Några förbättringar efterlystes, och man planerar att inrätta ett klientråd för att stöda utvecklingsarbetet.

Nyheter

RSS
Publicerad 23.12.2011 kl. 8.36 , uppdaterad 16.2.2015 kl. 9.47