Sjuk- och hälsovård

Vi tillhandahåller människonära, ändamålsenlig och yrkeskunnig sjuk- och hälsovård för alla invånare. Med tjänsterna vill vi stärka patientens resurser och främja invånarnas hälsa.

Esbo diabetescenter får gott betyg av klienterna – tjänsterna utvecklas utifrån responsen 25.5.2016
De svarande var nöjda med personalens sakkännedom och vänlighet, att personalen lyssnar på klienterna och beaktar deras behov, den skräddarsydda vården, den stressfria atmosfären samt det smidiga samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Några förbättringar efterlystes, och man planerar att inrätta ett klientråd för att stöda utvecklingsarbetet.
Jouren på Hagalunds hälsostation förnyas den 23 maj 2016 19.5.2016
Jouren betjänar vardagar kl. 8-16. När du behöver vård i ett brådskande ärende, boka tid till den jourhavande sjukskötarens mottagning på webben: www.esbo.fi/ehalsa. När du behöver första hjälp eller om du inte kan boka tid på webben, kom direkt till hälsostationen utan tidsbokning.

Nyheter

RSS
Publicerad 23.12.2011 kl. 8.36 , uppdaterad 16.2.2015 kl. 9.47