Sjuk- och hälsovård

Vi tillhandahåller människonära, ändamålsenlig och yrkeskunnig sjuk- och hälsovård för alla invånare. Med tjänsterna vill vi stärka patientens resurser och främja invånarnas hälsa.

Social- och hälsovård under sommaren 2016 17.6.2016
Telefontjänster vid hälsostationerna, mödra- och barnrådgivningen, tandvården, socialbyråerna och seniorrådgivningen har öppet normalt hela sommaren. Några serviceställen har avvikande öppettider. I nödfall får du hjälp dygnet runt.
Iso Omena servicetorg öppnas 11.8.2016 - Förändringar i hälsovårds- och rådgivningstjänster 13.6.2016
Oma Lääkärisi Bolarskog, Hagalunds röntgen, Bolarskogs och Mattbys laboratorium samt rådgivningsbyråerna i Olars och Mattby flyttar till servicetorget. P.g.a flyttningen har vi avvikande öppettider i juli-augusti.

Nyheter

RSS
Publicerad 23.12.2011 kl. 8.36 , uppdaterad 16.2.2015 kl. 9.47